ขั้นตอนการถวายสังฆทานชะลอม (2)

ขั้นตอนการถวายสังฆทานชะลอม

ขั้นตอนการถวายสังฆทานชะลอม ทานที่อุทิศแด่พระสงฆ์ โดยมิได้เจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง  ที่นิยมและเข้าใจโดยทั่วไปในเรื่องการถวายสังฆทานชะลอมนี้ เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศ เพราะคนไทยมีความเชื่อกันว่าเป็นการทำบุญทำทานที่ได้บุญมาก ผู้ที่ต้องการถวายสังฆทานชะลอมเพียงไปที่วัดและแจ้งจุดประสงค์ให้เจ้าอาวาสทราบ จากนั้นท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดในวัดมารับก็ได้ หรือถวายสังฆทานชะลอมกับพระสงฆ์รูปใดก็ได้ที่ได้พบ ด้วยเหตุนี้การถวายสังฆทานจึงนิยมทำในโอกาสดี ๆ อย่างเช่นวันปีใหม่ เพื่อได้บุญมากและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

 1. พิธีการถวายสังฆทานชะลอมนั้น หากมีหิ้งพระพุทธ ก็จะเริ่มด้วยการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย (แต่หากไม่มีก็ไม่เป็นไร) ในพิธีการถวาย พึงจุดธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม (ด้านซ้ายและขวาของ พระพุทธรูป หรือด้านขวาและซ้ายมือของเรา) กล่าวภาษาบาลี แล้วกราบพระก่อนว่า “อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวังตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมะสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ” (กราบ)
 1. อาราธนาศีล ว่า
  “มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ”เสร็จแล้ว พระจะให้ศีล เราพนมมือกล่าวรับศีลจากพระ รับ ศีลจบแล้วตั้งนะโม…เพื่อเป็นการเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่า “นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ” 3 จบ จากนั้นพระสงฆ์จะนำกล่าว นะโมตัสสะ และ ปานาติปาตา ตามลำดับ ก็ให้เรากล่าวตามพระสงฆ์ต่อไป
 1. จากนั้นให้กล่าว คำถวายสังฆทาน ดังนี้
  “อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆอิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ”โดยกล่าวคำแปลต่อ โดยกล่าวว่า “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ”เมื่อกล่าวคำถวายเสร็จ พระจะกล่าวพร้อมกันว่า “สาธุ”
 1. ประเคนทานวัตถุแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยหลังจากประเคนถวายพระภิกษุสงฆ์แล้ว เมื่อพระสงฆ์ผู้นำสวดอนุโมทนาด้วยบท “ยะถา วาริวะหา” ให้ผู้ถวายทานเริ่มกรวดน้ำ
  “ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา มะนิโชติระโส ยะถา” ถึงบทที่พระสงฆ์ผู้นำสวดถึง “มณีโชติรโส ยะถา”ก็ให้หยุดการกรวดน้ำ แล้วประนมมือรับพรพระต่อไปจนจบ
 1. จากนั้นให้รับพรพร้อมกัน
  “สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
  มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
  สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
  มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
  สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ
  มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ ฯ
  อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
  จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ”
 1. เมื่อจบลำดับขั้นตอนถวายสังฆทานชะลอม จากนั้นให้นำน้ำที่กรวดแล้ว ไปเทลงดิน ใต้ต้นไม้ อย่างมีสติ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เป็นอย่างไรบ้างคะ หลังจากที่อ่านบทความนี้กันแล้ว ทุกท่านน่าจะได้ทราบถึง ขั้นตอนการถวายสังฆทานชะลอมกันแล้ว ในความหมายของสังฆทานชะลอมนั้น แม้จะกล่าวคำถวายหรือไม่กล่าว หรือกล่าวคำถวายเป็นอย่างอื่น แต่เจตนาแห่งการถวายเป็นการอุทิศให้แก่สงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ ก็จัดเป็นสังฆทานชะลอมได้ และศิรินันท์มงคลมีสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานยา จำหน่าย เพื่อให้ทุกท่านนำสังฆทานไปถวายที่วัดเพื่อให้ท่านได้ทำทานถวายสังฆทานแก่พระภิกษุ จะได้รับอานิสงส์อย่างมาก และหากท่านใดที่ไม่สะดวกจัดสังฆทานชะลอมเอง หรืออยากได้สังฆทานชะลอมสวย ๆ ชุดสังฆทานชะลอมราคาพิเศษ สามารถสอบถามได้ที่ ร้านศิรินันท์มงคลได้เลยนะคะ ทางร้านศิรินันท์มงคลเรารับจัดสังฆทานชะลอมและรับจัดชุดสังฆทานอื่น ๆ ซึ่งชุดสังฆทาน ที่เราจัดทำนั้น เป็นสังฆทานพรีเมียมเลือกใช้ของที่มีคุณภาพดีไม่ใช้ของเก่า เราจัดสังฆทานตามออเดอร์เพื่อป้องกันสังฆทานตกค้าง สังฆทานชะลอมและสังฆทานอื่น ๆ ของเราถูกออกแบบมาอย่างประณีต สวยงาม ซึ่งเหมาะสมกับการทำบุญถวายสังฆทานอย่างแท้จริง สนใจสามารถสั่งสังฆทาน ได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

Website: www.sirinanmongkol.com

E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

Line ID : @sirinanmongkol

Tel : 098-924-4428