ถือศีลปฏิบัติธรรม 6 วัดดังนนทบุรี ชาวพุทธนิยมสวมใส่ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรม เพื่อไปปฏิบัติธรรมในช่วงวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อนั่งสมาธิ

ถือศีลปฏิบัติธรรม 6 วัดดังนนทบุรี

ถือศีลปฏิบัติธรรม 6 วัดดังนนทบุรี ชาวพุทธนิยมสวมใส่ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรม เพื่อไปปฏิบัติธรรมในช่วงวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อนั่งสมาธิ ทำให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน และสถานที่ปฏิบัติธรรมก็สำคัญ อีกทั้งการใส่ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรม ยังช่วยเพิ่มอานิสงส์เพิ่มบุญกุศลในการปฏิบัติธรรมได้อีกด้วย

ศิรินันท์มงคลขอแนะนำการ ถือศีลปฏิบัติธรรม 6 วัดดังนนทบุรี ชาวพุทธนิยมสวมใส่ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรม ไปปฏิบัติธรรม มาฝากทุกท่านกันค่ะ

ถือศีลปฏิบัติธรรม 6 วัดดังนนทบุรี ชาวพุทธนิยมสวมใส่ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรม เพื่อไปปฏิบัติธรรมในช่วงวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อนั่งสมาธิ
  • วัดไผ่เหลือง

ทางวัดมีการจัดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมเเบบเข้ม โดยปฏิบัติธรรมเเบบ 3 วัน/เเบบ 5 วัน/เเบบ 7 วัน/ ตามสมควร โดยกำหนดจัดให้มีการปฏิบัติขึ้นในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเเละวันสำคัญของชาติ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจในการเข้าถึงพุทธธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเข้าถึงด้วยการปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจ สามารถรู้ตื่นเบิกบานใจเมื่อเข้าถึงพุทธธรรมได้ทุกเพศทุกวัย ด้วยผลบุญจากการเเสวงหาพระธรรมด้วยการปฏิบัติ ธรรมสร้างสติในกาย เวทนา จิต ธรรม อย่างมีสติรู้ตัว

ที่อยู่ :  22/ 2 หมู่ที่ 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เบอร์โทร : 02 921 1979

ถือศีลปฏิบัติธรรม 6 วัดดังนนทบุรี ชาวพุทธนิยมสวมใส่ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรม เพื่อไปปฏิบัติธรรมในช่วงวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อนั่งสมาธิ
  • วัดป่ามณีกาญจน์

วัดป่ามณีกาญจน์ เป็นวัดที่มีความร่มรื่น สงบเงียบ สงบเย็น เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างยิ่ง วัดป่ามณีกาญจน์ มีการจัดปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และจัดโครงการเกี่ยวเนื่องมากมายในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งชายและหญิง ไม่จำกัดอายุและการศึกษา มาร่วมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ปัจจุบันได้เปิดให้เข้าฝึกอบรมปฏิบัติธรรมด้วย ประชาชนทั่วไปจะไปเข้าเยี่ยมชมก็ได้ หรือจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้ เปิดรับตลอดทั้งปี

ที่อยู่ : 67/3 ม. 3 ถ.บางม่วง-บางคูลัด ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
เบอร์โทร : 02 449 2234

ถือศีลปฏิบัติธรรม 6 วัดดังนนทบุรี ชาวพุทธนิยมสวมใส่ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรม เพื่อไปปฏิบัติธรรมในช่วงวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อนั่งสมาธิ
  • วัดสังฆทาน

วัดสังฆทานเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีธรรมชาติโดยรอบร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะแก่ผู้ประสงค์จะปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา โดยมี หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก และ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เป็นวิปัสสนาจารย์ ซึ่งมีแนวการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 อานาปานสติภาวนา และมีโครงการบวชเนกขัมมะ (สตรีผู้ถือศีล 8) ทุกวัน โดยมีทั้งบวชคนเดียวและบวชหมู่

ที่อยู่ : 100/1 ม. 3 บ้านบางไผ่น้อย ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทร : 02-4470799, 02-4470800

ถือศีลปฏิบัติธรรม 6 วัดดังนนทบุรี ชาวพุทธนิยมสวมใส่ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรม เพื่อไปปฏิบัติธรรมในช่วงวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อนั่งสมาธิ
  • วัดชลประทานรังสฤษฏ์

วัดชลประทานรังสฤษฏ์มีการจัดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาปฏิบัติธรรม โดยมีสถานที่อบรมกรรมฐาน และปฏิบัติธรรมที่สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้จำนวนมาก ส่วนมากพุทธศาสนิกชน ต่างมีความศรัทธาในปฏิปทาของพระเดชพระคุณ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ผู้เป็นนักพูดนักแสดงธรรมแห่งยุค เป็นแม่ทัพธรรมฝีปากกล้าที่ไม่มีรูปไหนเหมือนจึงมีผู้สนใจปฏิบัติธรรมจำนวนมาก

ที่อยู่ : 78/8 ม. 1 กิโลเมตรที่ 14 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์โทร : 02-5388845, 02-5843074

ถือศีลปฏิบัติธรรม 6 วัดดังนนทบุรี ชาวพุทธนิยมสวมใส่ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรม เพื่อไปปฏิบัติธรรมในช่วงวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อนั่งสมาธิ
  • วัดกระโจมทอง

เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ทางวัดได้มีการจัดพิธีบวชเนกขัมมะทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา เป็นต้น สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาหนทางสู่ความสงบสามารถขอบวชเนกขัมมะได้ทุกวันที่กุฏิหลวงพ่อสุทัศน์ ซึ่งสามารถบวชได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย โดยตอนบวชหลวงพ่อจะเป็นผู้ให้กรรมฐานและสอนวิธีปฏิบัติ จากนั้นก็ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

ที่อยู่ : ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เบอร์โทร : 02-4475168, 089-7471780

ถือศีลปฏิบัติธรรม 6 วัดดังนนทบุรี ชาวพุทธนิยมสวมใส่ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรม เพื่อไปปฏิบัติธรรมในช่วงวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อนั่งสมาธิ
  • วัดบางไผ่

วัดบางไผ่ พระอารามหลวง เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยแม่ทัพนายกองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลักษณะเด่นของวัดคือ “กำแพงวัด” และเป็นวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมไปปฎิบัติธรรม โดยทางวัดบางไผ่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาสภาวะจิตและสติเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการแก้ไขสภาพจิตใจของพุทธศาสนิกชนในสภาวะปัจจุบัน โครงการปฏิบัติธรรมที่ทางวัดได้ดำเนินงานมามีแต่โครงการระยะยาวคือ 5 วัน 7 วัน และทางวัดจึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์

ที่อยู่ : 15 หมู่ 1 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เบอร์โทร :  02-7517531

การแต่งกายด้วย ชุดขาว ชุดขาวทำบุญ ชุดปฏิบัติธรรม ในการถือศีล 8 ในวันพระ เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติกันมาก ร้านศิรินันท์มงคลเรามีชุดขาวหลากหลายไซส์

ร้านศิรินันท์มงคล เราจัดจำหน่าย ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม หลากหลายไซส์ทั้งชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรมผู้ชาย ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรมผู้หญิง และชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรมเด็ก ร้านศิรินันท์มงคลมีชุดขาว ชุดขาวทำบุญ ชุดปฏิบัติธรรมหลากหลายขนาดให้เลือก ทั้งขนาด S M L XL XXL 3XL และ4XL ทำการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการเลือกใช้วัตถุดิบเป็นสิ่งสำคัญ ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ของศิรินันท์มงคลมีการตัดเย็บดี สะอาดเรียบร้อย จึงทำให้ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรมของร้านศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม จากศิรินันท์มงคลตลอดมา

สามารถสั่ง ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรม ชุดปฏิบัติธรรมชาย ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาวชาย ชุดขาวหญิง ชุดขาวเด็ก ได้ตามช่องทางดังนี้

1.Website: www.sirinanmongkol.com

2.E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

3.Line ID : @sirinanmongkol

4.Tel : 086-335-3642