จัดสังฆทานอย่างไรพระได้ใช้คนทำได้บุญรับปี 2020 จัดชุดสังฆทาน สังฆทานหลายรูปแบบ ถวายสังฆทาน ซื้อสังฆทาน ร้านสังฆทานสังฆทานราคาถูก สังฆทานพรีเมี่ยม ร้านขายสังฆทาน ศิรินันท์มงคล

ทุกครั้งที่เราเข้าวัดทำบุญก็มักซื้อถังสังฆทานสีเหลืองแล้วนำไปทำบุญถวายสังฆทานกันที่วัด แก่พระภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูปก็ตาม เพื่อให้สิ่งของที่เราได้ถวายเป็นสังฆทานนั้น เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ต่อไป แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสังฆทานที่เรานำไปถวายพระเป็นของดีมีคุณภาพ และใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ที่มาของการทำบุญถวายสังฆทาน

สังฆทานได้ชื่อว่าเป็นประธานแห่งทานทั้งปวงนะคะ เพราะการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ย่อมได้อานิสงส์มากกว่าการถวายทานแด่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ดังเช่นในสมัยพุทธกาลที่พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงต้องการถวายผ้าไตรจีวรแก่พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธองค์ทรงตรัสแนะนำให้พระนางถวายทานนั้นแก่พระสงฆ์แทน โดยทรงให้อรรถาธิบายว่า เมื่อถวายแก่สงฆ์ย่อมได้รับอานิสงค์แห่งบุญมากกว่าการถวายทานแก่พระพุทธเจ้าที่ยังมีพระชนชีพอยู่ ซึ่งพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงอนุวัตตามพุทธดำรัสนั้น นี่จึงเป็นที่มาของการทำบุญถวายสังฆทาน และเราได้ทราบกันว่าการทำบุญถวายสังฆทานจึงได้บุญมาก

ทำไมต้องเลือกใช้สังฆทานของศิรินันท์มงคล

ต้องยอมรับเลยว่า เรามักซื้อถังสังฆทานสีเหลืองที่มีวางขายโดยทั่วไป เพื่อนำไปทำบุญซึ่งก็สร้างความสะดวกสบายให้เราไม่น้อย เพราะไม่ต้องไปหาซื้อจตุปัจจัยต่าง ๆ มาจัดเป็นสังฆทานเอง แต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจคาดไม่ถึงก็คือ ถังสังฆทานที่ขายตามร้านค้าบางร้าน อาจใช้ของที่ไม่มีคุณภาพ หมดอายุ หรือใช้การไม่ได้ และที่สำคัญคณะสงฆ์ไม่สามารถนำสังฆทานนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร อีกทั้งของบางอย่างที่ท่านได้ฉันท์เข้าไปก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่พระสงฆ์ได้โดยที่ท่านไม่รู้ตัว แทนที่จะได้บุญกลับได้บาปมาซะอย่างนั้น ซึ่งในการเลือกซื้อชุดสังฆทาน ก็ควรร้านที่น่าเชื่อถือ คัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสม

สังฆทานของศิรินันท์มีอะไรบ้าง

สำหรับศิรินันท์มงคลที่เป็นผู้จัดจำหน่ายชุดสังฆทาน ซึ่งได้คัดสรรสินค้าต่าง ๆ ด้วยความประณีต สินค้าทุกชิ้นของศิรินันท์มงคลเป็นของที่มีคุณภาพเสมอ เพราะเราต้องการให้ผู้ที่ถวายสังฆทานได้บุญและพระสงฆ์ก็สามารถใช้ประโยชน์จริง ซึ่งสินค้าของศิรินันท์มงคลจะมีดังนี้

1. สังฆทานอิ่มบุญ

เป็นสังฆทานรูปแบบหนึ่งที่ทางร้านศิรินันท์มงคลได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกหาชุดสังฆทานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งชุดสังฆทานอิ่มบุญจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ ชุดสังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ และสังฆทานยา โดยมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน

  • สังฆทานชุดอิ่มบุญ พอดี เป็นชุดสังฆทานที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป มีขนาดเหมาะสม ที่เต็มไปด้วยสิ่งของที่ครบตามกิจของสงฆ์
  • สังฆทานชุดอิ่มบุญ อิ่มใจ เป็นชุดสังฆทานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาจากชุดสังฆทานอิ่มบุญพอดี โดยสังฆทานชุดนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด 5 รูปแบบด้วยกัน เพื่อให้ผู้ถวายอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจเมื่อได้ถวายสังฆทานคุณภาพนั่นเอง
  • สังฆทานอิ่มบุญ ชุดมหาสังฆทาน เป็นชุดสังฆทานที่เมื่อนำไปถวายแล้วจะรู้สึกมีความสุขในการนำสังฆทานไปถวาย ด้วยรูปแบบของสังฆทานและสิ่งของในชุดสังฆทาน ที่ได้เลือกคัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ที่พระสงฆ์สามารถนำของในชุดสังฆทานไปใช้งานได้อย่างแน่นอน

2. สังฆทานตามใจ

เป็นชุดสังฆทานที่ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า สิ่งของ และรูปแบบการห่อสังฆทานได้ด้วยตนเอง เพราะเราเชื่อว่าลูกค้ามีความต้องการที่จะเลือกสินค้า มาใส่ในชุดสังฆทานได้ตามใจที่ตัวลูกค้าต้องการ เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติพี่น้องหรือเจ้ากรรมนายเวรต่าง ๆ อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเลือกรูปแบบการห่อสังฆทานได้ตามใจปรารถนาอีกด้วย

3. สังฆทานยา


สังฆทานอิ่มบุญ-ชุดอิ่มใจ-3

สังฆทานยา หรือ คิลานเภสัช เป็นอีกหนึ่งรูปแบบชุดสังฆทานที่ลูกค้าต้องการถวายยารักษาโรค เป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่เชื่อกันว่าได้อานิสงส์มากในเรื่องของสุขภาพ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่าย มีอายุยืนยาวนาน จะหยิบจับอะไรก็สำเร็จสมดั่งปรารถนา

อย่างไรก็ตาม การที่เราถวายจตุปัจจัยต่าง ๆ แด่พระสงฆ์นั้น จะนับเป็นสังฆทานหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่า เราได้ถวายปัจจัยนั้นแก่หมู่สงฆ์หรือตัวแทนแห่งสงฆ์หรือไม่ เพราะหากคุณเจาะจงถวายเพียงรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่เรียกกว่าการถวายเป็นสังฆทานนั่นเอง

ศิรินันท์มงคลขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญ ด้วยการจัดจำหน่ายชุดขาว ชุดขาวทำบุญ ชุดปฏิบัติธรรม ที่ใส่สบาย เหมาะกับการใส่ปฏิบัติธรรม ชุดขาว ชุดขาวทำบุญ ชุดปฏิบัติธรรม ของเรามีหลากหลายไซส์ทั้งของผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ชุดขาว ชุดขาวทำบุญ ชุดปฏิบัติธรรมของศิรินันท์มงคล นั้นทำการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ให้ท่านเลือกทั้งชุดขาว ชุดขาวทำบุญ ชุดปฏิบัติธรรมของเด็ก ชุดขาว ชุดขาวทำบุญ ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาว ชุดขาวทำบุญ ชุดปฏิบัติธรรมชาย หลายขนาดหลายไซส์ให้ท่านได้เลือก

นอกจากนี้ร้านศิรินันท์มงคลสังฆทานหลากหลายรูปแบบให้คุณ ชุดสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้นจัดตกแต่งสังฆทานด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในสังฆทานที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการทำบุญนอกจากคนถวายสังฆทานจะได้รับบุญแล้วพระสงฆ์ก็สามารถได้ประโยชน์จากการใช้สอยสิ่งของในชุดสังฆทานที่นำไปถวายสังฆทานได้ด้วย ด้วยเหตุนี้ศิรินันท์มงคลจึงใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพรวมถึงรูปแบบของสังฆทานที่ออกแบบให้ดูสวยงามประณีตในแบบฉบับของศิรินันท์มงคลจึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจจากพุทธศาสนิกชนในการเลือกใช้บริการสังฆทานออนไลน์จากศิรินันท์มงคล

สามารถสั่งสังฆทานผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง