ที่มาของสังฆทานชะลอม

ที่มาของสังฆทานชะลอม สังฆทานชะลอม อยู่คู่กับเรามานานจนเกิดความเคยชิน ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหน วันอะไร สังฆทานชะลอมมักเป็นตัวเลือกแรกๆที่คนเลือกจะถวาย แต่คงมีหลายคนที่อยากทราบว่า สังฆทานคืออะไร และมีที่มาจากไหน วันนี้แอดมีคำตอบมาฝากไปชมกันเลยค่ะ

สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

สังฆทานคืออะไร

สังฆทาน แยกเป็น 2 คำ ได้แก่ สังฆะ และ ทาน 

โดย สังฆะ ถึง ภิกษุตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป และ ทาน หมายถึง การให้ แบ่งปัน แจกจ่ายวัตถุสิ่งของปัจจัยสี่ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ 

เมื่อรวมความหมายแล้ว สังฆทาน จึงหมายถึง การถวายวัตถุปัจจัยแก่พระภิกษุรูปหนึ่งโดยความตั้งใจอุทิศให้เป็นของ (หมู่พระภิกษุหรือสงฆ์ทั้งปวง) ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ เป็นการสนับสนุนให้ชาวพุทธไม่นำเอาพระพุทธศาสนาไปผูกติดไว้กับบุคคล เพราะบุคคลนั้นไม่แน่นอน

สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

สังฆทานชะลอมคืออะไร

สังฆทานชะลอม ก็เหมือนสังฆทานทั่วไปที่มีไว้เผื่อนำไปทำบุญถวายสังฆทานเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบจากถังพลาสติกสีเหลืองหรือถุงพลาสติกที่ใส่ของสังฆทาน มาเป็นชะลอมไม้ไผ่ที่นำมาสานให้เป็นรูปแบบคล้ายตะกร้าแล้วนำของถวายสังฆทานมาใส่ในชะลอมนอกจากสังฆทานชะลอมจะให้รูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม โดดเด่นมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย

การถวายสังฆทานชะลอมมีที่มาอย่างไร ?  ในสมัยพุทธกาลพระนางมหาปชาบดี (พระแม่น้า) ต้องการถวายผ้าจีวรแก่พระพุทธองค์ แต่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระนางถวายแก่สงฆ์ โดยอรรถาธิบายว่า การถวายแก่สงฆ์ย่อมให้อานิสงส์มากกว่าถวายแก่พระองค์เป็นการเฉพาะ ตั้งแต่นั้นมา ชาวพุทธจึงถือกันว่า การถวายสังฆทานชะลอม เป็นมหาทานที่ทำให้มีอานิสงส์มาก ได้บุญมาก

ข้อดีของสังฆทานชะลอม

สังฆทานชะลอมผลิตจากไม้ไผ่ธรรมชาติทำให้ช่วยลดการใช้พลาสติกลงได้

ได้สนับสนุนการงานฝีมือของคนไทยช่วยให้คนไทยมีรายได้เพิ่มจากงานจักสาน โดยการสานชะลอมให้เป็นสังฆทานชะลอม

ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

โอกาสในการถวายสังฆทานชะลอม

ถวายสังฆทานชะลอมในวันพระ

ถวายสังฆทานชะลอมในวันเกิด

ถวายสังฆทานชะลอมในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ถวายสังฆทานชะลอมในงานทำบุญออฟฟิศ

ถวายสังฆทานชะลอมในงานทำบุญปีใหม่

ถวายสังฆทานชะลอมในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ

โดยส่วนใหญ่แล้ว การถวายสังฆทานชะลอมจะถวายตอนไหนก็ได้ที่เราสะดวกและรู้สึกว่าอยากถวาย โดยไม่มีวันและเวลาใดๆที่ตายตัว

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากมีความตั้งใจที่อยากจะถวายสังฆทานชะลอม ควรศึกษาและเลือกสิ่งของที่เหมาะสมในการจะนำไปถวายสังฆทานชะลอม และหากท่านใดไม่มีเวลาไปหาซื้อของทำบุญหรือสนใจสังฆทานชะลอมที่สวยดูแพง สนใจถวายสังฆทานด้วยชุด สังฆทานชะลอม สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอมพร้อมพวงมาลัย ย่านนนทบุรี ศิรินันท์มงคลผู้จัดจำหน่ายสังฆทาน ชุดสังฆทานหลากหลายรูปแบบ โดยชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้น จัดตกแต่งด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในชุดสังฆทานที่มีคุณภาพ พระสงฆ์สามารถนำสิ่งของในชุดสังฆทานไปใช้ประโยชน์ได้จริงและปลอดภัย ศิรินันท์มงคลจัดจำหน่ายชุดสังฆทานคุณภาพเยี่ยม เป็นชุดสังฆทานราคาไม่แพง เรารับทำสังฆทานและมีสังฆทานให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เป็นสังฆทานพรีเมี่ยมที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีต สวยงาม ซึ่งเหมาะสมกับการทำบุญถวายสังฆทานอย่างแท้จริง

สนใจสามารถสั่งสังฆทาน ได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

Website: www.sirinanmongkol.com

E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

Line ID : @sirinanmongkol

Tel : 098-924-4428