สิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา ในวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตร เทียนเข้าพรรษา ถวายสังฆทาน ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ถวายหลอดไฟ เป็นต้น

สิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา

สิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา ในวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตร เทียนเข้าพรรษา ถวายสังฆทาน ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ถวายหลอดไฟ เป็นต้น

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่สำคัญของไทย โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน ซึ่งวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้สืบทอดประเพณีการปฏิบัติและการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านาน ซึ่งวันเข้าพรรษามีความสำคัญดังนี้

  • ช่วงวันเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำไร่ทำนา ดังนั้นการกำหนดให้ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ จะช่วยให้ต้นกล้าของพันธุ์พืช ตลอดจนสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินธุดงค์
  • หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา 8 – 9 เดือน ช่วงเข้าพรรษาจะเป็นช่วงที่ให้พระสงฆ์ได้หยุดพักผ่อน
  • วันเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเอง อีกทั้งยังได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษา
  • เพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวช อันจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป
  • เพื่อเป็นการให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ อาทิ ทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายสังฆทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาอีกด้วย

ดังนั้นร้านศิรินันท์มงคลขอนำเสนอการจัดเตรียม “ สิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา “ มาฝากทุกท่านกันค่ะ

สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

ข้าวสารอาหารแห้งหรือชุดสังฆทาน ตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน พระสงฆ์อาจไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน จึงอาจทำให้การเดินทางเป็นไปได้ลำบากมากขึ้น จึงควรถวายข้าวสาร อาหารแห้ง หรืออาหารสำเร็จรูป เช่น ผักดองกระป๋อง ปลากระป๋อง มาม่า น้ำเปล่า ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และสามารถฉันได้ง่าย ตอนซื้ออย่าลืมเช็ควันหมดอายุด้วยนะคะ หรืออาจจะซื้อเป็นชุดสังฆทานสำเร็จรูปไปถวายสังฆทานได้เลยค่ะ

สิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา ในวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตร เทียนเข้าพรรษา ถวายสังฆทาน ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ถวายหลอดไฟ เป็นต้น

เทียนพรรษา ธูปเทียน เทียนพรรษา ที่มีขนาดเล่มใหญ่กว่าเทียนทั่วไปปกติ และมีให้เลือกหลายขนาดหลายลวดลาย หรือธูปเทียนขนาดปกติ สำหรับใช้บูชาพระ พร้อมไฟแช็คแทนการใช้เทียนพรรษาซึ่งมีขนาดใหญ่ เพื่อท่านจะใช้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์ ส่วนนี้สามารถใช้ได้ทั้งปีเลย

สิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา ในวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตร เทียนเข้าพรรษา ถวายสังฆทาน ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ถวายหลอดไฟ เป็นต้น

ผ้าอาบน้ำฝน ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงฤดูฝนที่มีอากาศเย็นและชื้น อาจทำให้ผ้าแห้งยาก ผ้าอาบน้ำฝนจึงเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพราะสามารถใช้อาบน้ำและใช้เช็ดตัวแทนผ้าขนหนู เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถใช้ผ้าขนหนูได้

สิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา ในวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตร เทียนเข้าพรรษา ถวายสังฆทาน ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ถวายหลอดไฟ เป็นต้น

หลอดไฟ ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ของจำเป็นชิ้นต่อมาเชื่อว่าเกือบทุกวัดไฟฟ้าเข้าถึงแล้วแน่นอน นั่นก็คือ หลอดไฟ แนะนำให้ซื้อแบบประเภทประหยัดไฟ และหลอดไฟขนาดมาตราฐาน แบบไม่ต้องเน้นทรวดทรงให้มากเดี๋ยวพระท่านจะไม่ได้ใช้กันพอดี อาจจะพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างเช่น บัลลาส สตาร์ทเตอร์ เผื่อไฟเสียจะได้เปลี่ยนเลย หรือไฟฉายพร้อมพร้อมถ่านสำรอง เพราะช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงหน้าฝนท่านจะได้ใช้ไฟฉายสำรวจสภาพวัด สัตว์ร้าย เดินทางไกลหรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

สิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา ในวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตร เทียนเข้าพรรษา ถวายสังฆทาน ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ถวายหลอดไฟ เป็นต้น

ยารักษาโรค การถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทาน หรือ คิลานเภสัช แก่ผู้ทรงศีล นับว่าเป็นการทำทานบารมีที่ได้บุญมหาศาล ผู้ที่ถวายคิลานเภสัชแก่พระภิกษุสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์เรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก จะเป็นผู้ไม่เจ็บป่วยง่าย มีอายุไขยืนยาว ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็ไม่มีอุปสรรค จะหยิบจับอะไรก็สำเร็จทุกอย่างสมดังปรารถนา

ลักษณะของชุดสังฆทานที่ดีสำหรับถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ เพราะการถวายสังฆทานด้วยชุดสังฆทานสำหรับพุทธศาสนิกชนแล้วนั้น ถือเป็นการทำบุญที่ช่วยเสริมส่งบุญกุศล

วันเข้าพรรษานี้ พุทธศาสนิกชนท่านใดที่กำลังมองหาชุดสังฆทานคุณภาพเยี่ยม เป็นชุดสังฆทานราคาไม่แพง ทางร้านศิรินันท์มงคลเรารับทำสังฆทานและมีสังฆทานให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสังฆทานยา สังฆทานตามใจ และสังฆทานอิ่มบุญ ซึ่งชุดสังฆทานของทางร้านเรา เป็นสังฆทานพรีเมียมที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีต สวยงาม ซึ่งเหมาะสมกับการทำบุญถวายสังฆทานอย่างแท้จริง ตัวอย่างสังฆทานของร้านศิรินันท์มงคล

สนใจสามารถสั่งสังฆทาน ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

  1. Website: www.sirinanmongkol.com
  2. E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com
  3. Line ID : @sirinanmongkol
  4. Tel : 086-335-3642