ของที่ไม่ควรถวายสังฆทาน

ของที่ไม่ควร ถวายสังฆทาน

ของที่ไม่ควรถวายสังฆทาน รู้หรือไม่การถวายสังฆทานก็มีของต้องห้ามที่ไม่ควรนำใส่สังฆทานเหมือนกัน เพราะของบางอย่างอาจทำให้พระสงฆ์อาบัติได้ และไม่ก่อให้เกิดผลดี