การถวายสังฆทานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

การถวายสังฆทานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

การถวายสังฆทานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การถวายสังฆทานนั้นสามารถทำได้ทุกโอกาสเลยนะคะ รวมถึงการทำบุญสังฆทานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นก็สามารถทำได้ทุกวันแล้วแต่ผู้ทำสะดวกเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตไปแล้ว มีความเชื่อกันว่าการทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะช่วยให้อานิสงส์ผลบุญนี้ส่งในผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี เป็นต้น วันนี้แอดมินมีความรู้เกี่ยวกับการถวายสังฆทานมาฝากกันคะ

การถวายสังฆทานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วควรทำเมื่อไหร่

การทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสามารถทำได้ทุกวัน จะเป็นโอกาสสำคัญในวันครบครอบวันที่เสียชีวิต หรือวันพระ และมีความเชื่อกันว่าหากผู้นั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะมีการทำบุญในสถานที่ที่เกิดเหตุนั่นด้วย

ความเชื่อของแต่ละวันที่ควรทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีดังนี้

1.การทำบุญสังฆทานในวันพระ มีความเชื่อว่าเป็นวันที่ยมโลกในนรก หยุดการลงโทษทรมานแก่ทุกสิ่งที่อยู่ในนรก และเป็นวันที่เหล่าเทวดาลงมาฟังเทศน์ฟังธรรมในวันพระเพื่อตรวจดูการทำบุญกุศลของมนุษย์และร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทำบุญในวันพระนี้การถวายสังฆทานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว คนจึงนิยมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานในวันพระ เพื่อได้เป็นการสร้างบุญให้ตนเองและอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

2.การทำบุญถวายสังฆทานให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วในวันครบรอบวันที่เสียชีวิตครบ 7 วัน มีความเชื่อว่าผู้ตายอาจจะวนเวียนอยู่บนโลก จึงต้องทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายเพื่อจะได้มีกำลังบุญในไปเกิดในภพภูมิที่ดี

3.การทำบุญถวายสังฆทานในวันครบรอบ 100 วัน ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเพื่อให้ผู้ตายนั้นได้มีกำลังบุญที่จะนำทางไปยังภพภูมิที่ดี หรือ อีกหนึ่งอย่างคือเป็นการทำบุญเพื่อระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ขั้นตอนการจัดเตรียมของถวายสังฆทานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

การจัดเตรียมของที่จะนำไปถวายสังฆทานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วควรเป็นของที่ถูกต้องสมควร อาทิเช่น ผ้าไตร ข้าวของเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ อาหารสด อาหารสำเร็จรูป ยารักษาโรค เป็นต้น  ควรคำนึงถึงความเหมาะสมยกตัวอย่างบางคนต้องการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายเลยนำของที่ผู้ตายชอบตอนยังมีชีวิตอยู่ เช่น สุรา บุหรี่ หรือ เสื้อผ้าที่ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มของพระ เพื่อหวังว่าผู้ตายจะได้รับแบบนี้จะไม่ได้บุญ เพราะการทำบุญถวายสังฆทานนั้นเป็นการถวายเพื่อให้พระสงฆ์ให้ได้ใช้ประโยชน์ ของที่จะถวายสังฆทานนั้นจึงควรเลือกมาให้เหมาะสม

จากข้างต้นที่กล่าวมาถือเป็นความเชื่อที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล การทำบุญนั้นเป็นเรื่องที่ดีทำเพื่อความสบายใจด้วยใจที่บริสุทธิ์ถึงจะเกิดผลบุญ สามารถทำได้ทุกวันตามสะดวกและหากท่านใดสนใจสังฆทานเพื่อนำไปทำบุญ สามารถติดต่อสอบถามเราได้เลยนะคะ ศิรินันท์มงคล เรารับจัดทำชุดสังฆทานทุกรูปแบบเราใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่เลือกของนำมาจัดสังฆทานไปจนถึงบรรจุภัณฑ์เพื่อให้คุณได้นำของที่มีคุณภาพไปทำบุญถวายแก่พระสงฆ์ อีกทั้งยังมีบริการจัดส่งหลายรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านคะ

สนใจติดต่อ

  1. Website: www.sirinanmongkol.com
  2. E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com
  3. Line ID : @sirinanmongkol
  4. Tel : 086-335-3642