การแต่งการไปปฏิบัติธรรม ชุดขาว ชุดขาวทำบุญ ชุดปฏิบัติธรรม ชุดขาว ชุดขาวราคาถูก จำหน่ายชุดขาว ชุดขาวคุณภาพดี ซื้อชุดขาว ร้านขายชุดขาว ร้านชุดขาว ชุดขาวราคาถูก ศิรินันท์มงคล

วิธีเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรม

วิธีเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรม

๑. ถ้าเป็นคอร์สปฏิบัติธรรม จะได้รับข้อมูลว่า นัดลงทะเบียน ที่ไหนเมื่อไร เมื่อได้รับข้อมูลแล้วอย่าไปสายในวันนัด เพราะการไปปฏิบัติธรรมจะแสดงว่าเราให้ความสำคัญแค่ไหน  อีกทั้งเหมือนกับว่าเราไปเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีที่ประเสริฐ  ถ้าเราไปสายซะแล้วในวันแรก ก็จะทำให้มีวิบากกรรมเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาเอาเอง  สำหรับท่านที่เคยไปสายนั้น ถือว่าเป็นโอกาสแก้ตัวเป็นอย่างดีที่จะแก้กรรมเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่เฉพาะการลงทะเบียนเท่านั้น การตรงต่อเวลาในทุกเรื่องขณะอยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องสำคัญ  เวลาตื่น สวดมนต์ เวลาทานอาหาร เวลาปฏิบัติ ก็ขอให้ตรงต่อเวลาในทุกเรื่อง  เนื่องจากเคยเห็นคนที่มาสายเวลาเขาสวดมนต์ ก็ต้องเดินเบียดเข้ากลุ่มคนที่กำลังสวดมนต์อยู่  ทำให้เสียสมาธิเวลาสวดมนต์ได้  ถ้ามีคนประเภทไม่ตรงต่อเวลาเดินเข้าออกตลอด การปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่เป็นระเบียบเกิดความยุ่งยาก ไม่มีความพร้อมเพรียงสามัคคี

๒. เตรียมตัวจัดเตรียมสัมภาระก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยก่อนไปสักหนึ่งวัน เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายลืมโน่นลืมนี่  เพราะเคยมีคนเตรียมตัวกระทันหันแล้วลืม แปรงสีฟันบ้าง  ลืมกางเกงขาวที่จะใส่ระหว่างปฏิบัติธรรมบ้าง  บางคนเดินทางออกจากบ้านมาไกลก็ไม่สามารถกลับบ้านไปเอาของที่ลืมมาได้ ต้องไปซื้อเอาข้างหน้าเกิดความยากลำบาก  เช่น เมื่อลืมเสื้อหรือกางเกงขาว ก็ต้องไปหาซื้อใหม่ อีกทั้งยังจะต้องนำไปซักอีก และกว่าจะแห้ง ทำให้เกิดความยากลำบากพอสมควร

๓. ก่อนไปสัก ๓ วัน   ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั่งสมาธิ เมื่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วจึงแผ่บุญกุศล  และขอพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ ช่วยให้ การเดินทางไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้อย่าได้มีอุปสรรคขัดขวาง สามารถไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันสมควรแก่ธรรม ได้สมตามความตั้งใจด้วยเทอญ

๔. ไม่เอาทรัพย์สินมีค่าติดตัวไป เอาไปแต่พอจำเป็น  สำหรับโทรศัพท์มือถือนั้นบางคนจะไม่นำติดตัวไปเลย เพื่อไม่ให้เกิดความเป็นห่วงซึ่งทางผู้เขียนเห็นด้วยกับเรื่องนี้ เพราะบางคนมีธุรกิจรัดตัวมาก ธุระยุ่งจริงๆ  ถ้านำโทรศัพท์ไปก็เป็นอันไม่ต้องปฏิบัติธรรมกัน ถ้าจะดีควรใช้สติปัญญา สำรวจตนเองในเรื่องนี้ให้ดี และตัดใจไม่นำโทรศัพท์มือถือไปด้วยระหว่างปฏิบัติธรรม

๕. ตัดความกังวล (ปลิโพธ) ๑๐ ประการ ไปทั้งหมดทั้งสิ้น แล้วตั้งใจปฏิบัติธรรม คือ ความกังวลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านเรือน ชาติตระกูล ลาภ หมู่คณะ กิจการงาน การเดินทาง ญาติ ความเจ็บป่วย ความที่ต้องศึกษาเล่าเรียน
และอิทธิ ฤิทธิ์เดชต่างๆ

๖. อย่าพยายามพูดคุยกัน เพราะเท่าที่ประสบมา เห็นคนพูดคุยกัน บางครั้งถึงกับจับกลุ่มคุยกันเลยก็มี ทั้งๆที่ สถานที่ปฏิบัติธรรมมีข้อห้ามไม่ให้พูดคุยกัน  บางคนก็อาจจะพยายามมาชวนคุย ในเรื่องต่างๆ พอไม่ตอบไปก็อาจจะถูกเข้าใจผิดว่าหยิ่ง เป็นเหตุให้ล่วงเกินกันทางใจ  แต่ถ้าตอบไปก็จะเป็นตัวอย่างไม่ดี ฝ่าฝืนข้อบังคับ และไม่เหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติ จะแนะนำเขาตอนนั้นก็ไม่เอื้ออำนวย จึงยิ้มตอบกลับไปอย่างเดียว

๗. พยายามเก็บสายตา มองไม่เกิน ๓ เมตร  เมื่อขาดสติปล่อยให้สายตามองไปเรื่อยเปื่อยการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้า เมื่อมีสติรู้ตัวก็รีบเก็บสายตา เพราะตาเป็นทวารตัวสำคัญที่จะนำจิตของเราไปข้างนอกอย่างขาดสติ

๘. ให้เจริญสติตลอดเวลา บางคนทำตัวอย่างไม่ดี ไม่ได้เจริญสติตลอดเวลา  เช่น เดินไปคุยไป, ท่าเดินก็ไม่สำรวม, ทานอาหารก็ไม่ได้เจริญสติ   ใครทำอะไรไม่ดีเราก็อย่าไปสนใจ เราต้องปฏิบัติให้ดี ปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็น เผื่อเขาเห็น เขาจะได้กลับมาเจริญสติ กลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้อง ตั้งใจปฏิบัติต่อไป

๙. การเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค(ทรัพยากรทุกชนิด)  แต่ที่นี้ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างเรื่องอาหาร เมื่อได้เวลาทานอาหาร บางแห่งมีระบบการตักอาหารแบบเดินตักอาหารใส่จานในครั้งเดียวแบบบุฟเฟ่ต์ แล้วให้นำอาหารที่ตักแล้วนั้น ไปนั่งทานอาหารให้เรียบร้อย  สำหรับมือใหม่หรือผู้ที่ขาดสติแล้ว(เนื่องจากความหิวหรือความโลภ) เป็นการยากที่จะตักอาหารให้พอดี สำหรับมือใหม่จึงต้องสังเกตและจดจำปริมาณการตักอาหารไว้ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลนำมาเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการตักอาหารครั้งต่อไป ว่าครั้งนี้เราตักแล้วอิ่มเกินไป คราวหน้าก็ต้องลดสัดส่วนลงมา  ส่วนผู้ที่มีอาการหิว หรือเห็นอาหารน่ากินมากก็ให้เจริญสติตลอดเวลา อย่าให้กิเลสต่างๆ มาหลอกทำให้เราตักอาหารเกินได้สำเร็จ ให้นำข้อมูลเดิมมาเปรียบเทียบแล้วตักอาหารให้พอดี

๑๐. เวลาปฏิบัติธรรมขอให้ดูระบบรวมเพื่อให้ดูพร้อมเพรียงและเป็นระเบียบ  บางแห่งเมื่อสอนวิธีการปฏิบัติธรรมแก่โยคีแล้ว ก็จะปล่อยให้โยคีผู้มาปฏิบัติธรรม ไปปฏิบัติเองตามอัธยาศัยตามสถานที่ที่ได้กำหนดไว้  ตัวอย่างในศาลาปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง คนเก่าก็จะหามุมเดินจงกรมในศาลา คนต่อไปเข้ามาใหม่ก็หามุมถัดไปเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีพื้นที่เดินจงกรมเป็นช่วง

๑๑. ถ้ามีข้อสงสัยอะไร ให้ถามวิปัสสนาจารย์ หรือผู้ฝึกสอน อย่าคิดเอาเอง การคิดเอาเองอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติผิดทาง วิปัสสนาจารย์ก็จะสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องมัวไปเสียเวลา และผิดทางไปไกล  เคยคุยกับผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่ง เวลาจะเดินจงกรม ก็จะหาทางที่เดินจงกรมเป็นระยะทางยาวๆ  เพราะไม่อยากกลับตัวให้เสียเวลา  เขาก็จะหาศาลาที่ระยะยาวเป็นร้อยเมตรและก็เดินจงกรมไปตามทาง  บางคนก็จะหาระยะทางที่เดินได้ยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  เห็นดังนี้แล้วจึงอยากจะแนะนำท่านทั้งหลายเมื่อมีความคิดอะไรที่วิปัสสนาจารย์ไม่ได้สอน ก็ให้ไปถามท่านเสียก่อน

๑๒. บางแห่งจะมีเจ้าภาพน้ำปานะ ไว้แจกเวลาหลังเที่ยง ถ้าเป็นน้ำเต้าหู้ นมสด นมกล่อง ไม่สามารถทานได้เมื่อหลังเที่ยงไปแล้ว  น้ำที่ดื่มได้ คือ น้ำปานะ ๘ อย่าง หรือน้ำอัฏฐบาน ที่ดื่มยามวิกาลได้  (ยามกาลิก)  คือน้ำสำหรับดื่มที่คั้นจากผลไม้ ๘ ชนิด ได้แก่ น้ำมะม่วง, น้ำชมพู่ หรือน้ำหว้า, น้ำกล้วยมีเม็ด, น้ำกล้วยไม่มีเม็ด, น้ำมะทราง หรือน้ำมะซาง, น้ำลูกจันทน์ หรือองุ่น, น้ำเหง้าอุบล, น้ำมะปราง หรือลิ้นจี่  ถ้ากลัวหิวควรเตรียมน้ำผลไม้ไปเอง

๑๓. อย่ากลับก่อนเวลาที่ตั้งใจไว้  บางคนเกิดความน้อยใจและไม่พอใจ เมื่อเจ้าหน้าที่ว่ากล่าว ตักเตือน  หรือไม่ก็รุ่มร้อนกระสับกระส่ายทนไม่ได้โดยไม่รู้สาเหตุ  การกลับไปก่อนทำให้เราผิดสัจจะกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ สัจจะเป็นบารมีอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกต้องสะสม  ตั้งใจจะทำสิ่งที่ดีอะไร ต้องทำให้ได้

๑๔.  ระหว่างที่อยู่ในสถานปฏิบัติธรรม จะมีการทำความสะอาดตามสถานที่ปฏิบัติธรรม  ขอให้ผู้ที่จะทำความสะอาดให้ศึกษาระบบรวมก่อนที่จะทำความสะอาดอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยปัญญา เพื่อให้เกิดอานิสงส์ที่แท้จริงในการทำความสะอาดนั้น

๑๕. ให้สมาทานศีลด้วยตนเอง ทั้งเช้าทั้งเย็นขณะไปปฏิบัติธรรม เนื่องจากตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆ เมื่อเปลี่ยนชุดขาว แล้วก็จะมีการสมาทานศีล ๘ และรับกรรมฐานจาก วิปัสสนาจารย์ โดยจะเป็นการสมาทานศีลในครั้งเดียวในวัดที่ไปปฏิบัติธรรม ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วนั้น ก็เป็นเรื่องปกติเนื่องจากเป็นการยากที่จะมีคนนำสมาทานศีล ๘ ทุกวัน  โดยที่ผู้ไปปฏิบัติอาจจะไปปฏิบัติธรรมในระยะเวลาหลายวัน เช่น ๗ – ๑๕ วัน ในระหว่างนั้น ผู้ปฏิบัติอาจจะละเมิดศีลด้วยความไม่ตั้งใจตอนไหนก็ตาม เมื่อมีสติรู้ตัวก็ควรจะรีบสมาทานศีลใหม่ด้วยตนเองทันที เช่น เคยตบยุงจนเป็นนิสัย พอยุงมาเกาะก็เผลอสติจึงตบยุงด้วยความเคยชิน เมื่อละเมิดศีลตอนไหนให้สมาทานศีลใหม่ทั้งหมด ๘ ข้อ และเพิ่มสติในการระมัดระวังต่อไป ส่วนการใช้ชีวิตประจำวันในสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นให้สมาทานศีลเมื่อตื่นตอนเช้ามาปฏิบัติธรรม และตอนกลางคืนก่อนนอน เพื่อเป็นการฝึกสติและทบทวนศีล

๑๖. ช่วยกันรักษาสมบัติส่วนรวม  อย่างที่เคยกล่าวว่า ถ้าขาดสติก็มักจะทำความเดือดร้อน  บางสถานที่ ก๊อกน้ำในห้องน้ำก็จะเสียเนื่องจากการบิดด้วยใช้แรงมากเกินไป ถ้าบิดด้วยแรงน้อยเกินไป น้ำจะยังไหลเป็นหยดๆ  การบิดต้องบิดด้วยแรงที่พอดีๆ  เหมือนกับทุกเรื่องในชีวิตที่ต้องการความพอดี ถ้าใช้สติปัญญามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วย ผ่านการพิจารณาโดยแยบคาย ก็นับว่าได้นำการปฏิบัติธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นมงคลอย่างยิ่ง

๑๗. ในวันที่จะกลับบ้าน จะมีพิธีขอขมากรรมพระรัตนตรัย, อาจารย์, สถานที่ปฏิบัติธรรม แต่เท่าที่ดูจะไม่มีการให้ขอขมาอโหสิกรรมซึ่งกันและกันระหว่างผู้มาปฏิบัติ
บางทีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่หลายวัน อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง อาจจะเล็กน้อยหรือมาก ก็แล้วแต่  อาจจะเป็นด้วยความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ อาจจะล่วงเกินด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ตัวอย่างเช่นเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ เกิดคันคอ พยายามกลั้นไม่ให้ไอแล้วทนไม่ได้ เกิดไอขึ้นมา ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย  ถ้าสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีการนำให้ขอขมาและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน  ก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจขอขมากรรมและให้อโหสิกรรมกันเอง ก่อนที่จะกลับบ้าน ฟังดูแล้วอาจจะดูเป็นกรรมเล็กน้อย  แต่ถ้ามารวมกันทุกๆคนที่มาปฏิบัติธรรม  รวมกับคอร์สอื่นที่ผ่านมาแล้ว และรวมกับคอร์สในอนาคต ก็จะเป็นปริมาณที่มองข้ามไม่ได้ จึงอยากจะฝากไปถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆ  ถ้ามีคอร์สปฏิบัติธรรมที่เป็นช่วงเวลา เวลาที่จะปิดคอร์สปฏิบัติธรรม ขอเสนอให้มีการขอขมากรรมระหว่างผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยกัน ต่อจากการขอขมากรรมพระรัตนตรัย อาจารย์ สถานที่ปฏิบัติธรรม

๑๘. ก่อนกลับเก็บของให้เรียบร้อย สำรวจความเรียบร้อยอย่างละเอียดถี่ถ้วน ถ้ามีปัจจัย(เงิน) ก็ทำบุญตามกำลังทรัพย์ให้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้น เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ได้ เป็นที่พึ่งและอนุเคราะห์แก่ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนั้นต่อไป

บทความแนะนำนี้ เสนอรายละเอียดตัวอย่าง เพื่อให้ท่านผู้อ่านเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตัวและปัญหา โดยผ่านการพิจารณาด้วย สติ ปัญญาอย่างรอบคอบ ระหว่างอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมนั้น   มิได้ให้ท่านผู้อ่านยึดตายตัวกับบทความ เพราะสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งอาจจะมีกฎระเบียบ ผู้คนที่มาปฏิบัติธรรม และลักษณะที่จะทำให้เกิดปัญหาแตกต่างกันไป

ร้าน ศิรินันท์มงคล

ซึ่งทางร้านเรามีชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ให้ท่านเลือกทั้งชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมของเด็ก ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมชาย หลายขนาดหลายไซส์ให้ท่านได้เลือก ดังนี้

ชุดขาวชายหรือชุดปฏิบัติธรรมชาย

ศิรินันท์มงคลของเรามีสินค้าชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมชายจำหน่าย ส่วนใหญ่จะใช้ในการนำไปประกอบพิธีกงเต๊ก โดยชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมชายของร้านศิรินันท์มงคลจะมีไซส์ให้เลือกตั้งแต่ไซส์ S – 3XL ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมชายของเรานั้นเป็นเนื้อผ้าที่ดีระดับพรีเมี่ยม มีคุณภาพ สะอาด และสวมใส่สบาย

ชุดขาวหญิงหรือชุดปฏิบัติธรรมหญิง

นอกจากชุดผ้าดิบชายแล้ว ทางร้านศิรินันท์มงคลของเรานั้นยังมี ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมหญิง จำหน่ายอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการนำไปประกอบพิธีกงเต๊กเช่นเดียวกัน โดยชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมหญิงของร้านศิรินันท์มงคลก็จะมีไซส์ให้เลือกตั้งแต่ไซส์ S – 3XL ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมหญิงของเรานั้นเป็นเนื้อผ้าที่ดี มีคุณภาพ สะอาด และสวมใส่สบาย

ชุดขาวเด็กหรือชุดปฏิบัติธรรมเด็ก

นอกจากชุดผ้าดิบชายแล้ว ทางร้านศิรินันท์มงคลของเรานั้นยังมี ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมเด็ก จำหน่ายอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการนำไปประกอบพิธีกงเต๊กเช่นเดียวกัน โดยชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมเด็กของร้านศิรินันท์มงคล ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมเด็กของเรานั้นเป็นเนื้อผ้าที่ดี มีคุณภาพ สะอาด และสวมใส่สบาย

ศิรินันท์มงคล เราจัดจำหน่าย ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม หลากหลายไซส์ทั้งของผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมของศิรินันท์มงคล นั้นทำการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการเลือกใช้วัตถุดิบ ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ของศิรินันท์มงคลมีการตัดเย็บดี มีคุณภาพ สะอาดเรียบร้อย จึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม จากศิรินันท์มงคล

ศิรินันท์มงคล เราคือผู้จัดจำหน่ายสังฆทานหลากหลายรูปแบบให้คุณ ชุดสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้นจัดตกแต่งสังฆทานด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในสังฆทานที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการทำบุญนอกจากคนถวายสังฆทานจะได้รับบุญแล้วพระสงฆ์ก็สามารถได้ประโยชน์จากการใช้สอยสิ่งของในชุดสังฆทานที่นำไปถวายสังฆทานได้ด้วยด้วยเหตุนี้ศิรินันท์มงคลจึงใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพรวมถึงรูปแบบของสังฆทานที่ออกแบบให้ดูสวยงามปราณีตในแบบฉบับของศิรินันท์มงคลจึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจจากพุทธศาสนิกชนในการเลือกใช้บริการสังฆทานออนไลน์จากศิรินันท์มงคล

ศิรินันท์มงคลยังมีชุดสังฆทานตามใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของศิรินันท์มงคลที่คุณลูกค้าสามารถเลือกสินค้าสิ่งของในสังฆทานและรูปแบบการห่อสังฆทานด้วยตนเองโดยเราศิรินันท์มงคล เชื่อว่าคุณก็อยากจะเลือกสินค้าใส่ในสังฆทานได้ตามใจตัวเองเพื่อในการไปทำบุญถวายสังฆทานหรืออยากจะอุทิศส่วนบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรตามความต้องการได้เลย

สามารถสั่ง ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ชุดปฏิบัติธรรมชาย ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาวชาย ชุดขาวหญิง ชุดขาวเด็ก และ สังฆทาน ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.สั่ง ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ชุดปฏิบัติธรรมชาย ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาวชาย ชุดขาวหญิง ชุดขาวเด็ก และ สังฆทาน ผ่านหน้าเว็บไซต์: www.sirinanmongkol.com

2.สั่ง ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ชุดปฏิบัติธรรมชาย ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาวชาย ชุดขาวหญิง ชุดขาวเด็ก และ สังฆทาน ผ่าน E-mail : sirinanmongkol2017@gmail.com

3.สั่ง ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ชุดปฏิบัติธรรมชาย ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาวชาย ชุดขาวหญิง ชุดขาวเด็ก และ สังฆทาน ผ่าน Line ID : @sirinanmongkol

4.สั่ง ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ชุดปฏิบัติธรรมชาย ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาวชาย ชุดขาวหญิง ชุดขาวเด็ก และ สังฆทาน ผ่านโทรศัพท์ : 086-335-3642