ขั้นตอนและบทสวดการถวายสังฆทานชะลอม

ขั้นตอนและบทสวดการถวายสังฆทานชะลอม การถวายสังฆทานชะลอมเป็นกุศลอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติกัน เพราะเชื่อว่าเป็นการช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวก เป็นการสะสมบุญกุศลให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยิ่ง บทความนี้จะมาบอกขั้นตอนและบทสวดในการถวายสังฆทานชะลอม

สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ
สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

ขั้นตอน

 1. เตรียมสังฆทานชะลอม โดยใส่สิ่งของที่ต้องการถวาย เช่น อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ
 2. สังฆทานชะลอม
 3. เดินทางไปยังวัดที่ประสงค์จะถวาย
 4. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 5. อาราธนาศีลและรับศีล
 6. กล่าวคำถวายสังฆทานชะลอม
 7. กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

บทสวดถวายสังฆทานชะลอม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปฏิคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

แปลว่า

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

ยะถาวาริวะหา ปูเรตวา สาครัง

อัมเหหิ อิเม สังโฆ ปะฏิคัณหะตุ

โอโณชะยามะ ภันเต อิเม สังโฆ

อิมานิ ติรัจฉานะ ปัณณานิ กริญโญ โหนตุ

แปลว่า

น้ำที่ไหลไปสู่ห้วงมหาสมุทร ย่อมเต็มห้วงมหาสมุทร ฉันใด ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ที่ได้ทำในครั้งนี้ ให้แก่พระสงฆ์ทั้งหลาย จงเต็มเปี่ยมด้วยบุญกุศลทั้งหลาย ฉันนั้น

เมื่อกล่าวคำถวายสังฆทานเสร็จแล้ว พระสงฆ์จะกล่าวคำอนุโมทนาให้ ผู้ถวายสังฆทานจึงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลตามบทกรวดน้ำที่กำหนดไว้ เป็นการเสร็จสิ้นพิธีถวายสังฆทาน

สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ
สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

ข้อควรปฏิบัติในการถวายสังฆทานชะลอม

 1. สังฆทานชะลอมควรเป็นสิ่งของที่มีคุณภาพดี สะอาด และปราศจากสิ่งเจือปน
 2. ควรถวายสังฆทานด้วยความตั้งใจจริง ปราศจากความเห็นแก่ได้
 3. ควรถวายสังฆทานด้วยความเคารพ นอบน้อม
 4. ควรถวายสังฆทานตามกำลังทรัพย์ของตนเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากคุณกำลังมองหาสังฆทานชะลอมราคาถูกและคุณภาพดี อย่าลืมนึกถึงร้านศิรินันท์มงคลของเราหรือสนใจสังฆทานชะลอมที่สวยดูแพง สนใจถวายสังฆทานชะลอม ชุดสังฆทานชะลอมพร้อมพวงมาลัย ย่านนนทบุรี ศิรินันท์มงคลผู้จัดจำหน่ายสังฆทาน ชุดสังฆทานหลากหลายรูปแบบ โดยชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้น จัดตกแต่งด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในชุดสังฆทานที่มีคุณภาพ พระสงฆ์สามารถนำสิ่งของในชุดสังฆทานไปใช้ประโยชน์ได้จริงและปลอดภัย ศิรินันท์มงคลจัดจำหน่ายชุดสังฆทานคุณภาพเยี่ยม เป็นชุดสังฆทานราคาไม่แพง เรารับทำสังฆทานและมีสังฆทานให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เป็นสังฆทานพรีเมี่ยมที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีต สวยงาม ซึ่งเหมาะสมกับการทำบุญถวายสังฆทานอย่างแท้จริง

สนใจสามารถสั่งสังฆทาน ได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

Website: www.sirinanmongkol.com

E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

Line ID : @sirinanmongkol

Tel : 098-924-4428