ของถวายสังฆทานพร้อมกับความหมายดี

ของถวายสังฆทานพร้อมกับความหมายดี

ของถวายสังฆทานพร้อมกับความหมายดี ถวายสังฆทาน สังฆทานที่วัดของที่นำถวายสังฆทานความหมายดี 1. หลอดไฟ ไฟฉาย 2. ผ้าไตรจีวร 3. ร่ม 4. อาสนะ 5. น้ำดื่ม 6. ไม้เท้า