สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

บทสวดถวายสังฆทาน

บทสวดถวายสังฆทาน

บทสวดถวายสังฆทาน การถวายสังฆทานเป็นวิธีการทำบุญอีกวิธีหนึ่งที่คนไทยนิยมเป็นอย่างมาก เพราะการถวายสังฆทานนั้น สามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี เมื่อไร ที่ไหนก็ได้ การถวายสังฆทานให้พระสงฆ์ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวผู้ถวายเอง หรือถวายสังฆทานให้ผู้ล่วงลับไปแล้วก็ได้ อีกทั้งยังช่วยให้จิตใจสงบขึ้นได้อีกด้วย เป็นการทำทานที่ได้บุญมาก และวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนเกี่ยวกับการถวายสังฆทานกันค่ะ ขั้นตอนการถวายสังฆทานนั้นไม่ได้ยุ่งยาก ทุกคนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ ดังนี้

1.กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวังตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมะสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

2.กล่าวคำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

เสร็จแล้วให้กล่าวรับศีลจากพระ รับศีลจบแล้วตั้งนะโม เพื่อเป็นการเคารพนบนอบต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่า“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ” 3 จบ จากนั้นพระสงฆ์จะนำกล่าว นะโมตัสสะ และ ปานาติปาตา ตามลำดับ ก็ให้เรากล่าวตามพระสงฆ์ได้เลย

3.กล่าวคำถวายสังฆทาน

“อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ”

โดยกล่าวคำแปลถวายสังฆทานต่อ “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ” เมื่อกล่าวคำถวายเสร็จ พระจะกล่าวพร้อมกันว่า “สาธุ”

4.ประเคนทานวัตถุแด่พระภิกษุสงฆ์

โดยหลังจากประเคนถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์แล้ว เมื่อพระสงฆ์ผู้นำสวดอนุโมทนาแล้ว ให้ผู้ถวายสังฆทานเริ่มกรวดน้ำ

คำกล่าวกรวดน้ำ

“ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา มะนิโชติระโส ยะถา”

ถึงบทที่พระสงฆ์ผู้นำสวดถึง “มณีโชติรโส ยะถา” ก็ให้หยุดการกรวดน้ำ แล้วพนมมือรับพรพระต่อไปจนจบ

บทสวดรับพร

บทสวดรับพร

สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

เมื่อจบขั้นตอนถวายสังฆทาน จากนั้นให้นำน้ำที่กรวดแล้ว ไปเทลงดินใต้ต้นไม้

ชุดสังฆทาน

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล : https://www.wongnai.com/news/give-offering-to-monks

จบไปแล้วสำหรับบทสวดถวายสังฆทานที่ Sirinanmongkol เอามาฝากทุกคนกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการถวายสังฆทานแก่ทุกคน หากท่านใดสนใจสังฆทาน เพื่อนำไปถวายสังฆทานในวันสำคัญ หรือถวายสังฆทานในโอกาสต่าง ๆ ร้านศิรินันท์มงคลจัดจำหน่ายชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานยา สังฆทานย่านนนทบุรี สังฆทานใส่บาตร สังฆทานทำบุญ โดยทางร้านมีสังฆทาน ชุดสังฆทานหลายรูปแบบ ซึ่งเราจัดชุดสังฆทานด้วยความประณีต คัดสรรสิ่งของในชุดสังฆทานที่มีคุณภาพ และสิ่งของในชุดสังฆทานนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ยังมีบริการจัดส่ง ชุดสังฆทาน เพื่อความสะดวกให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย

สนใจสามารถสั่งสังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานวันเกิด สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอมพร้อมพวงมาลัย ได้ 4 ช่องทาง

Website: www.sirinanmongkol.com

E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

Line ID : @sirinanmongkol

Tel : 086-335-3642