การทำบุญถวายสังฆทานอย่างถูกต้อง ทำบุญ ถวายสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา สังฆภัณฑ์ ศิรินันท์มงคล

การทําบุญถวายสังฆทานอย่างถูกต้อง

การทำบุญถวายสังฆทานอย่างถูกต้อง ทำบุญ ถวายสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา สังฆภัณฑ์ ศิรินันท์มงคล

การทําบุญถวายสังฆทานอย่างถูกต้อง การทําบุญถวายสังฆทานนั้นได้อานิสงส์ใหญ่มาก หากเราทําถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นสังฆทานที่สร้าง กุศลเพื่อตนเอง หรือสังฆทาน อุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ให้เราตั้งใจจัดหาซื้อของ ตามปัจจัยที่เรามี อย่าให้เราเดือดร้อน เพราะทําบุญให้ทําตามกําลัง ควรไปถวายสังฆทานก่อนเพล พระบางวัดท่านไม่รับสังฆทานหลังเพล หากวัดไหนท่านรับสังฆทานหลังเพลให้เราเอาอาหารสดออกถวายเฉพาะอาหารแห้ง  เมื่อได้ของครบเราก็หาวัดที่ท่านปฏิบัติหรือวัดที่เราศรัทธา ก็ให้ทําสังฆทานประกอบด้วยของดังนี้

สังฆทานประกอบด้วยของดังนี้

1. อาหารสด เช่น ข้าวต้ม กระเพาะปลา ก๋วยจั๊บกระดูกหมู ผัดผักรวมมังสะวิรัติ ควรมีอาหาร ประมาณ 3 ประเภท ควรมีอาหาร แห้งด้วยประกอบไปด้วย ข้าวสารสักประมาณ 1 กิโลกรัม ปลากระป๋อง หรืออาหารแห้งสําเร็จรูปอื่นๆ หรือสิ่งที่จะให้โรงครัวเขาประกอบ อาหารได้ เช่น วุ้นเส้น ซอส ซีอิ๊ว เพราะบางวัด ทานมีโรงครัว หากทําสังฆทานอุทิศให้ทําอาหารที่ คนตายชอบก็ได้ หากทําเพื่อตนเอง สร้างบุญก็เอาสิ่งที่เราทานเราชอบ (อานิสงส์ที่เราจะไดรับ คือมีร่างกายบริบูรณ์ไปไหนมาไหน ไม่อดไม่อยาก อานิสงส์ที่ผีได้รับ คือมีร่างกายดีขึ้น เปลี่ยนกายทิพย์มีกําลังมากขึ้น มีความสุขขึ้น)

2. ข้าวสวย (อานิสงส์ที่เราจะได้รับเหมือนข้อหนึ่ง)

3.นํ้าสะอาด (อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือมีนํ้าดื่ม ไม่ขาดแคลนนํ้าดื่ม นํ้าใช้หากเรายังไม่ตาย แต่ผีได้รับคือโมทนาแล้วจะได้ สระโบกขรณีสวยงามน่ารื่นรมย์มาก กินดื่มได้)

4.รองเท้า 1 คู่ (อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือ จะมีสัมผัสที่ดีขึ้น เท้าเดินเหินสะดวก ตายไปมียานพาหนะทิพย์สะดวกสบายผีที่ โมทนาได้แบบกัน) การให้ยานพาหนะถือว่าให้ความสุข แค่รองเท้า 1 คู่ ญาติเราที่ตายโมทนาเขา จะมีความสุขขึ้นมากๆ

5.จีวร อังสะ สบง รัดประคต หากเราทรัพย์น้อย ให้ทําบุญผ้าเช็ดหน้า 1 ผืนก็ได้ (อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือไม่ขาดแคลน เครื่องนุ่งห่ม แล้วก็ใส่อะไรก็สบายดูดี ผิวพรรณงดงาม ผีได้รับคือมีเสื้อผ้าเครื่องทรงทิพย์ )

6.ยารักษาโรค (อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือ โรคที่เราเป็นจะบรรเทาลง ผีโมทนาก็จะมีร่างกายที่ดีขึ้น)

7.เสื่อสาด เครื่องปูลาด อาสนะสงฆ์ (อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือ ฐานะจะไม่ตกตํ่า อย่างน้อย เท่าเดิม ฐานะทรงตัว เกิดชาติหนา สูงศักดิ์ และหนุนเรื่องการทําภาวนาจะได้ผลไว เข้าสมาธิได้ไว หากผีโมทนาจะได้ความสุขคือมี เครื่องปูลาดทิพย์สวยงาม และมีที่ประทับดีขึ้น)

8.หนังสือมนต์พิธีแปล (อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือสติปัญญา ที่เพิ่มขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม ช่วยสืบต่อพระศาสนาด้วย ผีจะได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นปฏิบัติธรรมต่อในภพภูมิของเขาได้ผลไว)

9.พระพุทธรูปปางวันเกิดเรา หรือคนที่เราจะอุทิศให้ ขนาดตั้งแต่ 7 นิ้วขึ้นไป (อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือสุขภาพกายเราจะดีขึ้น ทรงตัว รูปงามขึ้น มีความเด่นท่ามกลางฝูงชน มีเสน่ห์ขึ้น ผีที่โมทนาจะได้แสงสว่างกายทิพย์ที่ สวยงามขึ้น ซึ่งในเทวโลกเขาดูกันที่ รัศมีกาย ใครรัศมีสวยมีบุญมาก)

10.ร่ม (อานิสงส์ที่เราจะได้รับคืออยู่ไหนก็ไม่เดือดร้อน สุขสบาย มีที่พึ่งร่มเย็น ผีโมทนาแล้วได้ร่มหรือที่พักพิง)

11.อื่น ๆ เช่น สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาล้างห้องนํ้า ไม้ถูพื้น แปรงล้างห้องนํ้า ไม้กวาด (อานิสงส์ที่เราจะได้รับ ผิวพรรณผู้ที่ไม่สวย จะดีขึ้น นวลเนียนสวยขึ้น โรคที่เป็นจะทุเลาลง ไม้กวาดจะทําให้เราผิวงามพิเศษเหมือนพระนางโรหิณี )

12.เงินสัก 100 บาท ใส่ซองเขียนด้วยว่า ใช้ในกิจสงฆ์ส่วนรวมได้หมดทุกอย่าง (หากท่านนําไปใช้ซื้อข้าวของมาทําภัตตาหารให้พระเณรเราก็ได้บุญสังฆทาน หากท่านนําไปสร้างโบสถ์เราได้บุญวิหารทานเงินส่วนนี้จึงสําคัญมากจะหนุนให้เราได้ลาภลอย) หากทําได้ครบตามนี้ทั้ง 12 ข้อ เราจะได้อานิสงส์มาก หากทําให้ผู้อื่น หรือผู้ล่วงลับจะช่วยเขาได้มากจากภพภูมิที่ลําบากจะสามารถเลื่อนภพภูมิขึ้นได้ แล้วเพรียบพร้อมไปด้วยทิพยสมบัติ หากทําให้ตนเองหรือครอบครัว จะหนุนดวงโชคลาภขึ้นมาก ทั้งทางโลก และทางธรรมจะคล่องตัวอย่างมาก

การถวายสังฆทาน เป็นการทําบุญที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทําทานที่ได้บุญมาก เพราะสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุ เฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด ผู้ที่ประสงค์จะทําทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทาน เมื่อพร้อมแล้วนําไปยังวัด บอกท่านเจ้าอาวาสว่า ต้องการถวายสังฆทาน ท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้ หรือจะเตรียมของแล้วนําของไปยังวัด ไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจํานงขอถวายสังฆทาน ท่านก็จะทําพิธีรับสังฆทาน หากกําหนดว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่ง การให้ทานนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสังฆทาน ของที่จะถวายสังฆทาน มักเป็นอาหาร และสิ่งของที่จําเป็นสําหรับภิกษุสามเณร เช่น สบง จีวร ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เครื่่องกระป๋อง นม อาหารแห้ง เป็นต้น รวมถึง ชา กาแฟ โอวัลติน และเงิน ตามความจําเป็น ตามความพอใจของผู้ที่จะทําสังฆทาน

ถ้าต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ใด ผู้ถวายทานก็มักจะบอก หรือเขียนชื่อ นามสกุล ให้แก่พระภิกษุ เพื่่อท่านจะได้ทําพิธี อุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่บอกชื่อนั้น ๆ การทําพิธีถวายสังฆทานไม่มีอะไรยุ่งยาก เมื่อนําสิ่งของไปและพระสงฆ์รู้ความประสงค์ ท่านก็จะให้จุดธูปเทียน แล้วก็ว่า นโม 3 จบ แล้วกล่าวถวายสังฆทาน ดังนี้ “ อิมานิ มยง ภันเต ภตตานิ สปริวารานิ ภิกขุสงคสส โอโณชยาม โร ภนเต ภิกขุ สงโฆ อิมานิ ภตตานิ สปริวารานิ ปฏิคคณหาตุ อมหากํ ฑีฆรตตํ หิตาย สุขาย ” “ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ ” พระสงฆ์จบจะ “สาธุ” แล้วก็ถวายของที่เป็นสังฆทานทั้งหมดให้ท่าน แล้วท่านก็จะให้ศีลให้พร ยถา สัพพี ผู้ถวายสังฆทานก็กรวดนํ้า แผ่ส่วนบุญกุศล เป็นอันเสร็จพิธีทําบุญถวายสังฆทาน

สังฆทานอิ่มบุญพอดี2 ชุดสังฆทานประหยัด สังฆทานชุด สังฆทาน สังฆภัณฑ์ จำหน่ายสังฆทาน สังฆทานคุณภาพ จัดสังฆทาน ขายสังฆทาน ถวายสังฆทานจัดจำหน่ายชุดสังฆทาน สังฆทานคุณภาพดีเยี่ยมทำด้วยมือ จัดจำหน่ายชุดสังฆทาน สังฆทานของเรามีหลายรูปแบบ มีสังฆทานให้ท่านเลือกหลากหลายแบบ สังฆทานมีหลายราคา
สังฆทานอิ่มบุญ ชุดพอดี2 
สังฆทานอิ่มบุญ ชุดมหาสังฆทาน 4 สังฆทานชุด สังฆทาน สังฆภัณฑ์ สังฆทานคุณภาพ สังฆทานพรีเมี่ยม จำหน่ายสังฆทาน จัดสังฆทาน ขายสังฆทาน
สังฆทานอิ่มบุญ ชุดมหาสังฆทาน 4 

ศิรินันท์มงคล เราคือผู้จัดจำหน่ายสังฆทานหลากหลายรูปแบบให้คุณ ชุดสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้นจัดตกแต่งสังฆทานด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในสังฆทานที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการทำบุญนอกจากคนถวายสังฆทานจะได้รับบุญแล้วพระสงฆ์ก็สามารถได้ประโยชน์จากการใช้สอยสิ่งของในชุดสังฆทานที่นำไปถวายสังฆทานได้ด้วยด้วยเหตุนี้ศิรินันท์มงคลจึงใส่ใจในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพรวมถึงรูปแบบของสังฆทานที่ออกแบบให้ดูสวยงามปราณีตในแบบฉบับของศิรินันท์มงคลจึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจจากพุทธศาสนิกชนในการเลือกใช้บริการสังฆทานออนไลน์จากศิรินันท์มงคล

ศิรินันท์มงคลยังมีชุดสังฆทานตามใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของศิรินันท์มงคลที่คุณลูกค้าสามารถเลือกสินค้าสิ่งของในสังฆทานและรูปแบบการห่อสังฆทานด้วยตนเองโดยเราศิรินันท์มงคล เชื่อว่าคุณก็อยากจะเลือกสินค้าใส่ในสังฆทานได้ตามใจตัวเองเพื่อในการไปทำบุญถวายสังฆทานหรืออยากจะอุทิศส่วนบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรตามความต้องการได้เลย ทั้งนี้คุณยังสามารถออกแบบการห่อสังฆทานเองได้อีกด้วยโดยสังฆทานตามใจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะจัดสังฆทานไปทำบุญด้วยตนเองแต่ไม่มีเวลาไปซื้อของเองเราศิรินันท์มงคลจึงมีการออกแบบสังฆทานตามใจให้แก่คุณได้เลือกสิ่งของและจัดรูปแบบสังฆทานตามใจชอบได้เลย

สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ สังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ได้ที่ตามช่องทางด้านล่างเลยนะคะ

สามารถสั่ง สังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.สั่ง สังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่านหน้าเว็บไซต์: www.sirinanmongkol.com

2.สั่ง สังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่าน E-mail : sirinanmongkol2017@gmail.com

3.สั่ง สังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่าน Line ID : @sirinanmongkol

4.สั่ง สังฆทาน สังฆทานอิ่มบุญ สังฆทานตามใจ สังฆทานยา ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่านโทรศัพท์ : 086-335-3642