พิธีการงานศพแบบจีน กงเต๊ก กงเต๊กชุดผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบหญิง ผ้าดิบ ชุดกระสอบ ชุดกงเต๊ก ร้านขายผ้าดิบ ขายชุดผ้าดิบ จำหน่ายผ้าดิบ สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ศิรินันท์มงคล

พิธีการงานศพแบบจีน

พิธีการแบบจีน กงเต๊ก กงเต๊กชุดผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบหญิง ผ้าดิบ ชุดกระสอบ ชุดกงเต๊ก ร้านขายผ้าดิบ ขายชุดผ้าดิบ จำหน่ายผ้าดิบ สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ศิรินันท์มงคล

พิธีการงานศพแบบจีน

พิธีการแบบจีนจะเริ่มจากการคลุมหน้าหิ้งพระด้วยผ้าใหม่ และนำแป้งละลายน้ำไปละเลงตามกระจกต่างๆ จากนั้นลูกหลานจะช่วยกันอาบน้ำและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้กับผู้ตาย เมื่อเสร็จแล้วให้นำศพมาตั้งไว้ที่ห้องโถงโดยหันปลายเท้าออกทางประตูหน้าบ้าน คลุมศพด้วยผ้าที่ใหม่เสร็จแล้วให้ตั้งโต๊ะเซ่นไหว้  หลังจากนั้นลูกหลานจะใส่เสื้อผ้าไว้ทุกข์ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป

ลูกหลานบางคนไปติดต่อซื้อโลงศพ และสั่งทำเต้ง และของใช้ต่างๆที่ต้องใช้ในพิธี ตามธรรมเนียมของจีนต้องตั้งศพไว้ 1 วัน 1 คืน จึงจะบรรจุลงโลงซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความสะดวก ก่อนจะนำโลงศพเข้าบ้านลูกหลานจะทำการเผากระดาษเงินกระดาษทองคนละ 1 ชุด ปกติจะทำการเก็บศพไว้ไม่เกิน 7 วันก็จะนำไปฝัง ระหว่างงานศพก็ต้องทำคล้ายกับผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ คือการนำอาหารไปให้ผู้ตายรับประทานตอนเช้า กลางวันและเย็นเพื่อเป็นการเซ่นไหว้ ตอนค่ำมีการสวดศพทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย โดยลูกหลานจะต้องเคาะโลงบอกผู้ตายให้ฟังสวดด้วย บริเวณหน้าบ้านต้องประดับด้วยโคมไปซึ่งถ้าผู้ตายเป็นผู้ชายจะจุดโคมไฟทางด้านซ้ายและดับโคมไฟข้างขวา และถ้าเป็นผู้หญิงจะจุดโคมไฟข้างขวาและดับโคมด้านซ้าย ซึ่งโคมไฟจะเขียนชื่อสกุลผู้ตายพร้อมอายุ

การบรรจุศพ
ก่อนบรรจุนั้น จะต้องเตรียมกระดาษเงินพับเป็นรูปเงินจีน ขี้เถ้า และใบชาหยาบ หมอนสำหรับรองศีรษะผู้ตาย ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมเว้าตรงกลางภายในจะบรรจุด้วยกระดาษเงินและกระดาษทองอย่างละ 1 พับ กระดาษเงินแผ่นเล็กซึ่งถือเป็นเงินติดตัวผู้ตาย ผ้าห่มศพ เมื่อเตรียมของครบแล้ว จะให้ผู้ทำพิธีเริ่มทำพิธีได้เลยโดยเริ่มด้วยการโรยขี้เถ้าลงภายในโลงและกล่าวคำที่เป็นสิริมงคล ลูกหลานต้องร้องรับพร้อมกัน ต่อมาโรยใบชาลงในโลง ขณะเดียวกันลูกหลานก็เขียนเครื่องหมายลงบนข้อจี๋ที่ถืออยู่ วางไว้ข้างๆศพด้วยและคลุมผ้าห่มศพเมื่อเสร็จแล้วจึงปิดฝาโลงและตอกตะปูทั้ง 4 มุมของโลง พร้อมกล่าวคำที่เป็นสิริมงคลจนกว่าจะตอกตะปูมิดเป็นอันเสร็จพิธี

การเลือกหลุมเพื่อฝังศพ
คนจีนนิยมเลือกและหาซื้อหลุมที่จะใช้สำหรับฝังศพของตนเอง ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ แต่บางคนเมื่อตายไปแล้วลูกหลานจะเป็นผู้หาที่ฝังให้อาจจะเป็นที่ส่วนบุคคลหรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งในอดีตจะต้องให้ซินแสมาดูพื้นที่หามุมที่เหมาะสมตามตำรา สถานที่ๆใช้ฝังศพต้องเป็นที่ลาดชัน ข้างหลังเป็นภูเขา ข้างหน้าควรเป็นที่ราบกว้าง เมื่อได้สถานที่ๆเหมาะสมแล้วก็จะตั้งเครื่องเซ่นไหว้เจ้าที่เพื่อขออนุญาตใช้เป็นหลุมฝังศพ การขุดต้องขุดให้มีความลาดเล็กน้อย ท้องหลุมจะโรยด้วยปูนขาวเป็นการป้องกันปลวก ซึ่งหลุมศพจะต้องขุดเตรียมไว้ล่วงหน้า1-2วัน

ขบวนแห่ศพ
มีการโปรยกระดาษเงินตลอดทาง ญาติถือฆ้องใหญ่ 1 คู่ โคมไฟ 1 คู่  และใช้รถบุปผชาติบรรทุกรูปผู้ตาย รถบรรทุกพระนำทาง ขบวนหามโลงซึ่งลูกหลานจะเดินอยู่ข้างๆ โดนมีลูกชายคนโตถือตงฮวน ตลอดทางเมื่อถึงบริเวณทางแยกหรือสะพานจะต้องร้องบอกผู้ตายให้ข้ามสะพานหรือผ่านทางแยก

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนฝังศพ
ด้าย 5 สี กระถางธูป 1 กระถาง ข้าวเปลือก ถั่วเขียว ตะปู อาหารคาวหวาน เมื่อขบวนแห่ถึงที่ฝังจะมีการถอดเครื่องประดับโลงออก แล้วหย่อนโลงลงหลุม แล้วช่วยกันหยิบดินใส่คนละ 3 กำ เมื่อกลบหลุมแล้วลูกหลานต้องนำเครื่องเซ่นไหว้และเหล้าไปไหว้เจ้าที่ ส่วนอีกชุดให้วางไว้หน้าหลุมศพ หลังจากนั้นพระภิกษุจีนจำทำพิธีสวดรอบหลุมอีกครั้งโดยจะสั่นกระดิ่งเดินนำตามด้วยลูกชายคนโตถือตงฮวน ลูกชายคนรองถือภาพถ่ายตามด้วยญาติ เดินวนรอบหลุมศพจนสวดเสร็จ ภิกษุจีนจะเจิมภาพถ่ายผู้ตายสำหรับนำไปบูชาที่บ้านแล้วหว่าเมล็ดั่วเขียว ตะปู ข้าวเปลือก ทั่วบริเวณหลุมศพ ลูกชายคนโตจึงนำตงฮวนไปปักไว้เหลือหลุมศพ ส่วนกระดาษและโคมไฟจะนำไปไว้ที่บ้านจนครบ 7 วัน ซึ่งตอนกลับบ้านจะต้องกลับทางเดิมที่ได้แห่ศพมา

พิธีครบ 7 วัน
เมื่อครบ 7 วัน ลูกหลานต้องตั้งโต๊ะเซ่นไหว้อาหาร ซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีข้าวเหนียวกวนอยู่ด้วย มีความเชื่ออยู่ว่าเมื่อวิญญาณผู้ตายไปหยิบข้าวเหนียวกวนซึ่งมีความเหนียวอยู่เนื้อจะหลุดติดอยู่ที่ข้าวเหียวทำให้รู้ว่าตนเองได้ตายไปแล้ว การทำพิธีกงเต๊กถือเป็นการทำบุญให้กับผู้ตาย ในพิธีจะมีหุ่นจำลองที่ทำจากกระดาษสีต่างๆ บ้าน รถยนต์ คนรับใช้ เกี้ยว และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ของเหล่านี้เมื่อเสร็จพิธีจะทำการเผาอุทิศให้แก่ผู้ตาย

การไว้ทุกข์
ลูกหลานต้องไว้ทุกข์ด้วยการสวมเสื้อผ้าเนื้อดิบ 1 ปี และห้ามตัดผม 100 วัน ผลัดเป็นไว้ทุกข์ด้วยชุดเสื้อผ้าสีเขียวหรือน้ำเงิน 1 ปี จึงใส่สีแดงได้ ส่วนญาติอาจจะสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวหรือดำ 3 เดือน

ข้อมูลจาก >>  www.suriyafuneral.com

ชุดผ้าดิบหรือชุดกระสอบ

ผ้าดิบ เป็นผ้าทอที่ยังไม่ได้ฝอกสี ยังไม่ผ่านกรรมวิธีต่างๆ ตามชื่อของมันเอง อีกทั้ง ผ้าดิบ ยังเป็นผ้าที่มีสีออกขาวอมเหลือง ไม่มีลวดลายใดๆบนผ้า และเนื่องจากตัวผ้ายังไม่ผ่านกระบวนการฟอกจึงทำให้ผ้ามีเนื้อสัมผัสที่แข็ง ยืดหยุ่นได้ สากเล็กน้อย ไม่ลื่นเป็นมัน มีความทนทานสูง กันแดดได้ กันน้ำได้เล็กน้อย ผ้าดิบถือเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ โดยจะใช้ ฝ้าย ผสมกับ เส้นใยจากต้นลินิน ทอเป็นผืนผ้าดิบขึ้นมา แต่ผ้าดิบในปัจจุบันอาจมีการผสมใยสังเคราะห์หรือโพลีเอสเตอร์ลงไปด้วย จึงทำให้ผ้าดิบมีส่วนผสมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโรงทอ

ศิรินันท์มงคล ของเรามีสินค้าชุดผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบหญิง ชุดกระสอบ จำหน่ายในการนำไปประกอบพิธีกงเต๊ก ซึ่งการแต่งกายของผู้ที่มีความสัมพันธ์ของผู้เสียชีวิตโดยด้านในสุดจะใส่ชุดที่ตัดเย็บที่ผ้าดิบ โดยถือว่าผ้าดิบเป็นผ้าที่มีเนื้อบริสุทธิ์เปรียบดังความรักของบุพการีซึ่งรักเราด้วยความบริสุทธิ์ ส่วนด้านนอกจะใส่ชุดที่ตัดเย็บจากผ้าปอหรือผ้ากระสอบ เรียกว่า “หมั่วซ่า” โดยจะมีสีหรือเครื่องหมายแสดงความเกี่ยวข้องต่อผู้ตาย ผ้าดิบของศิรินันท์มงคลเป็นผ้าดิบที่มีเนื้อผ้าที่ดีมีระดับพรีเมี่ยมและเรายังมีอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของชุดผ้าดิบแบบครบวงจร

ชุดผ้าดิบชาย

ศิรินันท์มงคลของเรามีสินค้าชุดผ้าดิบชายจำหน่าย ส่วนใหญ่จะใช้ในการนำไปประกอบพิธีกงเต๊ก โดยชุดผ้าดิบชายของร้านศิรินันท์มงคลจะมีไซส์ให้เลือกตั้งแต่ไซส์ M – 3XL ชุดผ้าดิบของเรานั้นเป็นเนื้อผ้าดิบที่ดีระดับพรีเมี่ยม มีคุณภาพ สะอาดและทางศิรินันท์มงคลยังมีอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของชุดผ้าดิบแบบครบวงจร

จำหน่ายผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชายไซส์XL ชุดพิธีกงเต๊ก ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ มาพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของชุดผ้าดิบแบบครบวงจร
ชุดผ้าดิบชาย 

ชุดผ้าดิบหญิง

นอกจากชุดผ้าดิบชายแล้ว ทางร้านศิรินันท์มงคลของเรานั้นยังมี ชุดผ้าดิบหญิง จำหน่ายอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการนำไปประกอบพิธีกงเต๊กเช่นเดียวกัน โดยชุดผ้าดิบหญิงของร้านศิรินันท์มงคลก็จะมีไซส์ให้เลือกตั้งแต่ไซส์ M – 3XL ชุดผ้าดิบของเรานั้นเป็นเนื้อผ้าดิบที่ดี มีคุณภาพ สะอาด ศิรินันท์มงคลยังมีอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของ ชุดผ้าดิบ แบบครบวงจร

จำหน่ายผ้าดิบ ชุดผ้าดิบหญิงไซส์L ชุดพิธีกงเต๊ก ชุดผ้าดิบหญิง
ชุดผ้าดิบหญิง

ศิรินันท์มงคล เราจัดจำหน่าย ชุดผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบหญิง ผ้าดิบ  ชุดกระสอบ หลากหลายไซส์ทั้งของผู้ชาย ผู้หญิง ชุดผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบหญิง ผ้าดิบ  ชุดกระสอบ ของศิรินันท์มงคล นั้นทำการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการเลือกใช้วัตถุดิบ ชุดผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบหญิง ผ้าดิบ  ชุดกระสอบ ของศิรินันท์มงคลมีการตัดเย็บดี มีคุณภาพ สะอาดเรียบร้อย จึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ชุดผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบหญิง ผ้าดิบ  ชุดกระสอบ จากศิรินันท์มงคล

ศิรินันท์มงคล เราคือผู้จัดจำหน่ายสังฆทานหลากหลายรูปแบบให้คุณ ชุดสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้นจัดตกแต่งสังฆทานด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในสังฆทานที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการทำบุญนอกจากคนถวายสังฆทานจะได้รับบุญแล้วพระสงฆ์ก็สามารถได้ประโยชน์จากการใช้สอยสิ่งของในชุดสังฆทานที่นำไปถวายสังฆทานได้ด้วยด้วยเหตุนี้ศิรินันท์มงคลจึงใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพรวมถึงรูปแบบของสังฆทานที่ออกแบบให้ดูสวยงามปราณีตในแบบฉบับของศิรินันท์มงคลจึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจจากพุทธศาสนิกชนในการเลือกใช้บริการสังฆทานออนไลน์จากศิรินันท์มงคล

สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ ชุดผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบหญิง ผ้าดิบ  ชุดกระสอบ  สังฆทาน สังฆภัณฑ์ 

สามารถสั่ง ชุดผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบหญิง ผ้าดิบ  ชุดกระสอบ สังฆทาน  สังฆภัณฑ์ ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.สั่ง ชุดผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบหญิง ผ้าดิบ  ชุดกระสอบ สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่านหน้าเว็บไซต์: www.sirinanmongkol.com

2.สั่ง ชุดผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบหญิง ผ้าดิบ  ชุดกระสอบ สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่าน E-mail : sirinanmongkol2017@gmail.com

3.สั่ง ชุดผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบหญิง ผ้าดิบ  ชุดกระสอบ สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่าน Line ID : @sirinanmongkol

4.สั่ง ชุดผ้าดิบ ชุดผ้าดิบชาย ชุดผ้าดิบหญิง ชุดกระสอบ ผ้าดิบ สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่านโทรศัพท์ : 086-335-3642