ความเป็นมาของดอกไม้จันทน์ ชุดอุปกรณ์ทำดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์)

ความเป็นมาของดอกไม้จันทน์

ความเป็นมาของดอกไม้จันทน์ ชุดอุปกรณ์ทำดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์)

ตามคติความเชื่อเรื่องดอกไม้จันทร์ของคนไทยพุทธแต่โบราณ ถือว่าการจัดงานฌาปนกิจศพให้คนตาย เป็นการแสดงความเคารพ และไว้อาลัยครั้งสุดท้ายค่ะ ทุกสิ่งที่จัดทำจะต้องประณีตและดีที่สุดเท่าที่ฐานะจะเอื้ออำนวย เพราะเชื่อว่าผู้ตายจะได้ไปสู่สุขคติและเมื่อเกิดใหม่ก็จะพบแต่สิ่งที่ดีงามค่ะ

ในสมัยก่อนนั้นการจัดงานศพ ยังไม่มีการฉีดยา หรือยังไม่มีวิธีการที่จะรักษาศพไม่ให้มีกลิ่นเหม็น ดังนั้น ในการเผาศพ จึงต้องใช้ดอกไม้จันทน์ซึ่งทำมาจากไม้จันทน์  อันเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมค่ะ ซึ่งในสมัยก่อนจะนิยมใช้ดอกไม้จันทน์ควบคู่กับธูปทองและเทียนทอง เพราะเชื่อว่ากลิ่นหอมของดอกไม้จันทน์จะนำดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปสู่สวรรค์ แต่การใช้ดอกไม้จันทน์สมัยก่อนจำกัดในวงแคบ ใช้เฉพาะผู้มีตระกูลสูงเท่านั้น สามัญชนจะใช้ไม่ได้ เพราะดอกไม้จันทน์เป็นของสูง ต้องห้าม และมีราคาแพงค่ะ

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องจากดอกไม้จันทน์เริ่มหายากขึ้น กรมพระยาดำรงราชนุภาพจึงได้คิดค้นให้ใช้ไม้จันทน์ทำเป็นแผ่นบางๆ มัดเป็นช่อเรียกว่าดอกไม้จันทน์เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานศพได้นำไปวางที่เผาศพ   ต่อมาจึงแผ่ขยายการใช้ดอกไม้จันทน์ในหมู่สามัญชน เนื่องจากไม้จันทน์นั้นหายากและไม่มีค่ะ  จึงมีการนำไม้โมกมาทำแผ่นบางๆ เป็นดอกไม้จันทน์เทียม และเริ่มมีธรรมเนียมการใช้ดอกไม้จันทน์เทียมในหมู่สามัญชน และนิยมใช้มาจนถึงปัจจุบัน แต่ต่อมาไม้โมกเริ่มหายากและมีราคาแพงค่ะ จึงเปลี่ยนไปใช้วัสดุอย่างอื่นที่หาง่ายและมีราคาถูก รูปแบบของดอกไม้จันทน์ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามยุคสมัย แบบที่นิยมใช้ส่วนมากเป็นแบบธรรมดา ทำเป็นรูปดอกกุหลาบ ดอกแก้ว สีขาว สีครีม และสีดำ แต่ในปัจจุบันทั้งรูปแบบ สีสัน และราคาของดอกไม้จันทน์เปลี่ยนแปลงไปมากตามความต้องการของยุคสมัย และผู้คนที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงทัศนคติของคนใช้ดอกไม้จันทน์เปลี่ยนไปเป็นการแสดงความเคารพรักและระลึกถึงผู้ที่ตนรักเป็นครั้งสุดท้าย สีสันและความสวยงามของดอกไม้จันทน์จึงมีความสำคัญมากขึ้นค่ะ

ดอกดารารัตน์

ดอกไม้จันทน์แบบดอกดารารัตน์เป็นดอกไม้ที่นำมาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์รูปแบบหนึ่ง สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับความหมายอันทรงคุณค่าที่ชาวประชาเทิดทูน

ถ้าหากพูดถึง “ดอกดารารัตน์” หลายท่านอาจจะถามว่าดอกดารารัตน์ คืออะไร ลักษณะของดอกดารารัตน์เป็นอย่างไร แล้วทำไมกระทรวงวัฒนธรรมถึงยกให้ดอกดารารัตน์เป็นหนึ่งในต้นแบบของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช sirinanmongkol ของนำเสนอความสำคัญและความหมายของดอกดารารัตน์ค่ะ

ดอกดารารัตน์ มีชื่อภาษาอังกฤษคือ ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) หรือบางท่านอาจจะเรียกว่า ดอกนาร์ซิสซัส (Narcissus) ซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของดอกดารารัตน์และยังเป็นที่มาของตำนานความรักอันโด่งดังของกรีกอีกด้วย ดอกดารารัตน์ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Narcissus Poeticus L.

หลายท่านอาจจะสงสัยว่า แล้วทำไมดอกดารารัตน์ถึงถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้สำหรับ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบเนื่องมาจาก เมื่อครั้นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงประทับอยู่ ณ ประเทศฝรั่งเศส พระองค์โปรดที่จะทรงมอบดอกดารารัตน์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ณ ขณะที่ยังทรงเป็น ม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ กิติยากร อยู่เป็นประจำเมื่อครั้งก่อนราชาภิเษกสมรส

นอกจากนี้ดอกดารารัตน์ยังมีสีเหลือง คล้ายกับสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นดอกดารารัตน์หรือดอกแดฟโฟดิลจึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในต้นแบบของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ความหมายของดอกดารารัตน์

หากจะพูดถึงความหมายของดอกดารารัตน์ก็คงต้องเริ่มจากคำว่า “ดารารัตน์” ก่อนค่ะ  คำว่า “ดารา”ของดอกดารารัตน์ หมายถึง ดวงดาวหรือสิ่งที่อยู่สูงสุด และคำว่า “รัตน์” ของดอกดารารัตน์ หมายถึง แก้วหรือสิ่งล้ำค่า เมื่อรวมกันแล้วก็จะหมายถึง สิ่งล้ำค่าที่อยู่สูงสุดนั่นค่ะ สอดคล้องกับความหมายสากลที่ว่าดอกดารารัตน์เป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความรัก ความระลึกถึง ความหวัง เกียรติยศ และความกล้าหาญ จนดอกดารารัตน์ถูกขนานนามให้เป็น “ดอกไม้แห่งอัศวิน” รวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง มักจะใช้ดอกดารารัตน์หรือแดฟโฟดิลเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง ในการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกด้วย

ลักษณะของดอกดารารัตน์

ดอกดารารัตน์หรือดอกแดฟโฟดิล มีต้นกำเนิดมาจากแถบเมดิเตอร์เรเนียน และพบดอกดารารัตน์มากในเขตเมืองหนาว อาจจะพบเห็นในแถบเอเชียบ้างบางสายพันธุ์ ซึ่งสายพันธุ์ของดอกดารารัตน์มีไม่ต่ำกว่า 50 สายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ผสมอีกมากมาย ดอกดารารัตน์มักจะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิซะส่วนใหญ่ แต่ดอกดารารัตน์บางสายพันธุ์ก็ออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ลักษณะของดอกดารารัตน์ลำต้นสูง 6-20 นิ้ว ใบของดอกดารารัตน์จจะเรียวยาวออกตามลำต้น ลักษณะของดอกดารารัตน์คล้ายปากทรัมเป็ต และมีฐานของดอกดารารัตน์ทรงกลมรองอีกชั้น ออกดอกหลายสีตามแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นดอกดารารัตน์สีเหลืองทอง ดอกดารารัตน์สีขาว ดอกดารารัตน์สีชมพู หรือดอกดารารัตน์บางชนิดก็มี 2 สีในดอกเดียวกัน เจริญเติบโตจากหัวที่เก็บสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน ดอกดารารัตน์เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมากแต่ไม่ฉุน โดยเฉพาะชนิดที่ออกดอกสีเหลืองจะหอมมากเป็นพิเศษ