side-area-logo

ผ้าตาด

Sirinanmongkol

 ผ้าตาด เป็นผ้าที่ใช้คลุมศพหรือใช้ทดแทนผ้าห่มให้กับผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย

โดยผ้าตาดคลุมศพนั้นจะมี2แบบ คือ ผ้าตาดเงิน และผ้าตาดทอง ให้ท่านเลือกซื้อในการทำพิธี

ทางญาติจะต้องมีผ้าคลุมศพให้ผู้ที่จากไปก่อนจะนำไปทำพิธีอื่นต่อไป