ผ้าตาด

 ผ้าตาด คือ ผ้าที่ใช้คลุมศพหรือใช้ทดแทนผ้าห่มให้กับผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย

โดยผ้าตาดคลุมศพนั้นจะมี2แบบ คอตาดเงิน ตาดทอง ให้ท่านเลือกซื้อในการทำพิธีทางญาติจะต้องมีผ้าคลุมศพ

ให้ผู้ที่จากไปก่อนจะนำไปทำพิธีอื่นต่อได้