side-area-logo

ชุดผ้าดิบชาย

Sirinanmongkol

ศิรินันท์มงคลของเรามีสินค้าชุดผ้าดิบชายจำหน่าย เพื่อใช้ในการนำไปประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีกงเต๊ก
ชุดผ้าดิบของเรานั้นเป็นเนื้อผ้าดิบที่ดีระดับพรีเมี่ยม
และทางศิรินันท์มงคลยังมีอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของชุดผ้าดิบแบบครบวงจร