น้ำอบไทย

100฿

น้ำอบไทยที่อบด้วยควันกำยาน หรือเทียนอบ น้ำอบไทยจะนำไปใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส งานสงกรานต์ งานขึ้นปีใหม่ สรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และใช้ในงานศพ เป็นต้น

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำอบไทย เป็นน้ำที่อบด้วยควันกำยานหรือเทียนอบ (ทำจากผิวมะกรูด กำยาน น้ำตาลแดง ขี้ผึ้ง และจันทร์เทศ) แล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอม มีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อน ๆ มีความแตกต่างจากน้ำหอมหรือน้ำอบฝรั่ง ทั้งลักษณะของกลิ่นและขบวนการผลิต ปัจจุบันความนิยมของคนรุ่นใหม่ต่อน้ำอบไทย ในลักษณะของเครื่องประทินผิวหรือเครื่องสำอางลดน้อยลงมาก น้ำอบไทยจะนำไปใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส งานสงกรานต์ งานขึ้นปีใหม่ สรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และใช้ในงานศพ เป็นต้น