อานิสงส์ของการถวายสังฆทาน

อานิสงส์ของการถวายสังฆทาน

อานิสงส์ของการถวายสังฆทาน การทำบุญของคนไทยเป็นความเชื่อที่มีกันมาอย่างยาวนาน การทำบุญ คือ การเป็นผู้ให้อะไรก็ได้เพียงแค่เราทำด้วยใจ ด้วยจุดประสงค์ที่ดี