สังฆทานคืออะไร ศิรินันท์มงคล

 

ถวายสังฆทานตามวันเกิด สำหรับท่านที่ต้องการทำบุญถวายสังฆทานในวันเกิด และส่วนใหญ่นิยมจัดสังฆทานให้ตรงกับวันเกิดของตัวเอง เพราะการถวายสังฆทานได้อานิสงส์มาก
 

สังฆทานคืออะไร คำว่าสังฆทาน แบ่งออกเป็น 2 คำ ได้แก่คำว่า สังฆะ หมายถึงพระภิกษุตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป และคำว่า ทาน หมายถึง การแบ่งปันปัจจัย4 หรือสิ่งของที่เต็มไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ ดังนั้นคำว่าสังฆทาน คือการถวายทานแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เมื่อนำชุดสังฆทานไปถวายแล้วพระสงฆ์สามารถนำของในสังฆทานไปใช้ประโยชน์ได้ตามสะดวก

ที่มาของการถวายสังฆทาน

ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพ อยู่นั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงนำจีวรไปถวายแก่พระพุทธเจ้า แต่พระองค์ทรงปฏิเสธ และทรงให้นางมหาปชาบดีโคตมีนำไปถวายแก่พระสงฆ์แทน เพราะทรงเห็นว่าการถวายผ้าเป็นสังฆทานแก่พระสงฆ์จะได้อานิสงส์มากกว่า จึงทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญด้วยการถวายสังฆทาน เพราะเชื่อว่าการถวายสังฆทานนั้นมีอานิสงส์มากกว่า และเป็นการกระจายปัจจัยให้แก่พระสงฆ์โดยไม่เลือกปฏิบัติแก่รูปใดรูปหนึ่ง

ถังสังฆทาน ร้านขายสังฆทาน จำหน่ายสังหทาน สังฆทานราคา

ถังสังฆทานสีเหลือง

ถังสังฆทานสีเหลือง ในปัจจุบันนั้นมีวางจำหน่ายตามร้านขายสังฆทาน หรือตามห้างสรรพสินค้าเป็นจำนวนมาก เพราะสะดวก รวดเร็วในการนำไปถวายพระสงฆ์ และไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหาสิ่งของด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากถังสังฆทานสีเหลืองมีผู้นิยมซื้อไปถวายพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก ทำให้ร้านขายสังฆทาน หรือห้างสรรพสินค้า เอาเปรียบผู้บริโภคโดยจัดของในถังสังฆทานที่ไม่มีคุณภาพและขายสังฆทานราคาแพงเกินจริง

ถูกมาขายอยู่บ้างในชุดสังฆทาน ดังนั้นถ้าต้องการซื้อชุดสังฆทานเพื่อนำไปถวาย ควรนึกถึงประโยชน์ของพระสงฆ์เป็นหลัก

ถ้าหากพูดถึงสังฆทาน ทุกท่านจะนึกถึงถังสีเหลือง ๆ ที่ภายในบรรจุข้าวของเครื่องใช้ไว้มากมาย แล้วมีพลาสติกห่อหุ้มทับอีกที แต่ในปัจจุบันถังสังฆทานไม่จำเป็นต้องเป็นถังสีเหลือง ที่วางขายตามร้านขายสังฆทานทั่วไป

ลักษณะของชุดสังฆทานที่ดีสำหรับถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ เพราะการถวายสังฆทานด้วยชุดสังฆทานสำหรับพุทธศาสนิกชนแล้วนั้น ถือเป็นการทำบุญที่ช่วยเสริมส่งบุญกุศล
 

ร้านศิรินันท์มงคลเป็นผู้จำหน่ายสังฆทาน เรายังรับทำสังฆทานและมีชุดสังฆทานหลากหลายรูปแบบ โดยชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้น คัดสรรสิ่งของในชุดสังฆทานที่มีคุณภาพ สดใหม่ พระสงฆ์สามารถนำของในชุดสังฆทานไปใช้ประโยชน์ได้จริงและปลอดภัย เป็นชุดสังฆทานราคาไม่แพง ซึ่งเหมาะสมกับการทำบุญถวายสังฆทานอย่างแท้จริง

สนใจสามารถสั่งซื้อสังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม ได้ 4 ช่องทาง

1.Web: www.sirinanmongkol.com

2.E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

3.Line ID: @sirinanmongkol

4.Tel: 086-335-3642