สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว ขั้นตอนการถวายสังฆทานอย่างถูกวิธี เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการถวายสังฆทานนั้น ถือเป็นการทำบุญถวายสิ่งของที่จำเป็นให้พระสงฆ์

ขั้นตอนการถวายสังฆทานอย่างถูกวิธี

สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว ขั้นตอนการถวายสังฆทานอย่างถูกวิธี เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการถวายสังฆทานนั้น ถือเป็นการทำบุญถวายสิ่งของที่จำเป็นให้พระสงฆ์ ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับผู้ถวายสังฆทานเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการที่เราจะนำสิ่งของต่าง ๆ ไปถวายสังฆทานให้พระสงฆ์นั้น เราควรทราบถึงขั้นตอนการถวายสังฆทานที่ถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงเลือกสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อพระสงฆ์ให้มากที่สุด

สิ่งสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างแรก คือ การทำบุญถวายสังฆทาน ซึ่งการทำบุญถวายสังฆทานไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่ถวายสังฆทาน แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำบุญที่ต้องเป็นแบบไม่เจาะจงผู้รับ และเป็นการทำบุญให้พระพุทธศาสนาโดยรวม ซึ่งขั้นตอนการถวายสังฆทานอย่างถูกวิธีมีดังต่อไปนี้

ถวายสังฆทานตามวันเกิด สำหรับท่านที่ต้องการทำบุญถวายสังฆทานในวันเกิด และส่วนใหญ่นิยมจัดสังฆทานให้ตรงกับวันเกิดของตัวเอง เพราะการถวายสังฆทานได้อานิสงส์มาก
 1. เตรียมสิ่งของที่จะถวายสังฆทาน

ซึ่งสิ่งของที่จะนำมาจัดชุดสังฆทานเพื่อเตรียมถวายสังฆทานนั้น ควรบรรจุด้วยสิ่งของที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นสิ่งของที่หมดอายุ และที่สำคัญต้องเป็นสิ่งของที่มีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์มากที่สุด พระสงฆ์สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งสิ่งของที่จำเป็นต่อพระสงฆ์และควรนำมาจัดชุดสังฆทาน ได้แก่

 • เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน เนื่องจากมีพระสงฆ์บางรูปที่ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ จึงทำเป็นต้องใช้สิ่งของเหล่านี้
 • มีดโกน ควรเลือกมีดโกนที่มีคุณภาพ โกนได้สะอาดเกลี้ยงเกลา เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพระสงฆ์
 • ผ้าไตรจีวร ซึ่งผ้าไตรจีวรที่บรรจุในชุดสังฆทานควรเป็นผ้าไตรจีวรขนาดมาตรฐาน และมีคุณภาพเนื้อผ้าที่ดี
 • หนังสือธรรมะ หรือหนังสือให้ความรู้อื่น ๆ
 • รองเท้า โดยรองเท้าที่นำมาถวายสังฆทาน ควรเป็นรองเท้าที่เหมาะกับสถานที่นั้น ๆ
 • ยารักษาโรค ควรเป็นยาสามัญประจำบ้านที่มีคุณภาพ และไม่หมดอายุ
 • ผ้าขนหนู ควรเลือกผ้าขนหนูที่ไม่มีลวดลายหรือสีฉูดฉาด และเป็นสีสุภาพ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 • ผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อใช้ทำความสะอาดบริเวณวัด และกุฏิของพระสงฆ์
 • แชมพูสระผม สำหรับพระสงฆ์ที่ต้องการใช้ในการชำระล้างศีรษะ หรือใช้ก่อนการปลงผม
สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว ขั้นตอนการถวายสังฆทานอย่างถูกวิธี เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการถวายสังฆทานนั้น ถือเป็นการทำบุญถวายสิ่งของที่จำเป็นให้พระสงฆ์
 1. เลือกวัดที่ต้องการถวายสังฆทาน

โดยการเลือกวัดขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ที่ต้องการทำบุญถวายสังฆทาน สามารถทำไกลหรือใกล้บ้านก็ได้ จากนั้นแจ้งความประสงค์ว่าต้องการถวายสังฆทาน

 1. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เมื่อกราบพระเสร็จแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการอาราธนาศีลและรับศีล โดยหลังจากรับศีลจบให้ท่องนะโม 3 จบ แล้วท่องคำกล่าวถวายสังฆทาน ดังนี้

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ

ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร พร้อมกับบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์

ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหาร พร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญฯ 

สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว ขั้นตอนการถวายสังฆทานอย่างถูกวิธี เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการถวายสังฆทานนั้น ถือเป็นการทำบุญถวายสิ่งของที่จำเป็นให้พระสงฆ์
 1. ประเคนถวายสังฆทานให้พระสงฆ์

การประเคนถวายสังฆทานให้แก่พระสงฆ์นั้น หากเป็นผู้ชายสามารถประเคนสังฆทานให้พระได้โดยตรง แต่หากเป็นผู้หญิง ให้วางชุดสังฆทานลงบนผ้ารับประเคน ไม่ควรถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์โดยตรง

 1. กรวดน้ำ

หลังประเคนถวายสังฆทานแล้ว ให้ผู้ถวายสังฆทานกรวดน้ำเพื่อส่งผลบุญกุศลจากการถวายสังฆทานให้แก่ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งการถวายสังฆทานสามารถถวายให้แก่พระสงฆ์กี่รูปก็ได้ หรือสามารถนิมนต์พระไปรับสังฆทานที่บ้านก็ได้ตามความสะดวก โดยถ้าต้องการถวายสังฆทานที่บ้านควรตั้งโต๊ะหมู่บูชาและจัดอาสนะพระสงฆ์ไว้ด้วย สามารถทำได้ตลอดทั้งปี ยิ่งถวาย มากก็ยิ่งได้บุญได้อานิสงส์มากและทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้น

สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว ขั้นตอนการถวายสังฆทานอย่างถูกวิธี เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการถวายสังฆทานนั้น ถือเป็นการทำบุญถวายสิ่งของที่จำเป็นให้พระสงฆ์
ท่านใดสนใจสังฆทาน ชุดสังฆทาน เพื่อนำไปถวายสังฆทานในวันสำคัญ หรือถวายสังฆทานในโอกาสต่าง ๆ ร้านศิรินันท์มงคลจัดจำหน่ายชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานยา สังฆทานย่านนนทบุรี สังฆทานใส่บาตร สังฆทานทำบุญ โดยทางร้านมีสังฆทาน ชุดสังฆทานหลายรูปแบบ ซึ่งเราจัดชุดสังฆทานด้วยความประณีต คัดสรรสิ่งของในชุดสังฆทานที่มีคุณภาพ และสิ่งของในชุดสังฆทานนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ยังมีบริการจัดส่งสังฆทาน ชุดสังฆทาน เพื่อความสะดวกให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย

สนใจสามารถสั่งสังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานวันเกิด สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอมพร้อมพวงมาลัย ได้ 4 ช่องทาง

 1. Website: www.sirinanmongkol.com
 2. E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com
 3. Line ID : @sirinanmongkol
 4. Tel : 086-335-3642