กิจกรรมในวันมาฆบูชาสำหรับพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่นิยมปฏิบัติกันก็คือ ทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานในวันมาฆบูชา ตอนเช้า และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์

ทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานในวันมาฆบูชา

กิจกรรมในวันมาฆบูชาสำหรับพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่นิยมปฏิบัติกันก็คือ ทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานในวันมาฆบูชา ตอนเช้า และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ในตอนเย็น เนื่องจากวันมาฆบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า

กิจกรรมในวันมาฆบูชาสำหรับพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่นิยมปฏิบัติกันก็คือ ทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานในวันมาฆบูชา ตอนเช้า และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์

ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคมนับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ เรียกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หมายความว่า การประชุมด้วยองค์ 4 กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

 • เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
 • พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
 • พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 ทุกองค์
 • ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ
กิจกรรมในวันมาฆบูชาสำหรับพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่นิยมปฏิบัติกันก็คือ ทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานในวันมาฆบูชา ตอนเช้า และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันมาฆบูชา

 • ทำบุญตักบาตร หรือชุดใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยเตรียมใส่บาตรแด่พระภิกษุสามเณร เป็นการทำบุญที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมปฏิบัติ และการใส่บาตรเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาทางพระพุทธศาสนา การใส่บาตรด้วย ชุดใส่บาตร ชุดใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันสำคัญ ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใส่บาตรมีใจบุญกุศลและเป็นการส่งเสริมผู้ทรงคุณธรรม
 • ถวายสังฆทาน ในวันมาฆบูชาพุทธศาสนิกชนไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัด ด้วยการเตรียมชุดสังฆทานไปถวายสังฆทานที่มีคุณภาพ สิ่งของในชุดสังฆทานไม่หมดอายุ ปลอดภัย และพระสงฆ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง การทำบุญโดยการถวายสังฆทานเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนทุกคนนิยมทำกันมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเชื่อกันว่าการนำชุดสังฆทานไปทำบุญถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์มาก
กิจกรรมในวันมาฆบูชาสำหรับพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่นิยมปฏิบัติกันก็คือ ทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานในวันมาฆบูชา ตอนเช้า และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์
 • ปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 ฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา หากทุกคนสามารถทำได้แล้วก็จะไม่เกิดการเบียดเบียนและไม่สร้างความเดือด ร้อนแก่สังคมค่ะ และแต่ละข้อก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยด้วยจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ เหล่านี้เอง ที่จะช่วยรักษาศาสนาพุทธ และคุณความดีให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งการปฏิบัติธรรมเป็นการเรียนรู้จักจิตของตนเอง จะได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิจกรรมในวันมาฆบูชาสำหรับพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่นิยมปฏิบัติกันก็คือ ทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานในวันมาฆบูชา ตอนเช้า และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์
 • เวียนเทียน โดยเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน ซึ่งจะเวียนรอบพระอุโบสถ หรือพระเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระปฏิมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยก่อนทำการเวียนเทียนพุทธศาสนิกชนควรร่วมกันกล่าวคำสวดมนต์และคำบูชาในวันมาฆบูชา โดยปกติตามวัดต่าง ๆ จะจัดให้มีการทำวัตรสวดมนต์ก่อนทำการเวียนเทียน จากนั้นจุดธูปเทียนและถือดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาในมือ แล้วเดินเวียนรอบปูชนียสถาน 3 รอบ โดยขณะที่เดินนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบทอิติปิโส
สังฆทานชะลอม ชะลอมสังฆทาน ชุดสังฆทานชะลอม กระเช้าสังฆทาน สังฆทาน ชุดสังฆทาน ชะลอมสังฆทานราคา สังฆทานบุญ

ท่านใดสนใจสังฆทาน ชุดสังฆทาน เพื่อนำไปถวายสังฆทานในวันสำคัญ หรือถวายสังฆทานในโอกาสต่าง ๆ ร้านศิรินันท์มงคลจัดจำหน่ายชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานยา สังฆทานย่านนนทบุรี สังฆทานใส่บาตร สังฆทานทำบุญ โดยทางร้านมีสังฆทาน ชุดสังฆทานหลายรูปแบบ ซึ่งเราจัดชุดสังฆทานด้วยความประณีต คัดสรรสิ่งของในชุดสังฆทานที่มีคุณภาพ และสิ่งของในชุดสังฆทานนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ยังมีบริการจัดส่งสังฆทาน ชุดสังฆทาน เพื่อความสะดวกให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย

สนใจสามารถสั่งสังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆทานชะลอม สังฆทานวันเกิด สังฆทานยาแบบชะลอม ชุดสังฆทานชะลอมพร้อมพวงมาลัย ได้ 4 ช่องทาง

 1. Website: www.sirinanmongkol.com
 2. E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com
 3. Line ID : @sirinanmongkol
 4. Tel : 086-335-3642