การแต่งกายด้วย ชุดขาว ชุดขาวทำบุญ ชุดปฏิบัติธรรม ในการถือศีล 8 ในวันพระ เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติกันมาก ร้านศิรินันท์มงคลเรามีชุดขาวหลากหลายไซส์

อานิสงส์ของการใส่ชุดขาวเข้าวัดทำบุญ

อานิสงส์ของการใส่ชุดขาวเข้าวัดทำบุญ เคยสงสัยไหมคะ ทำไมเวลาไปวัดทำบุญหรือไปปฏิบัติธรรม ต้องใส่ชุดขาวเข้าวัดทุกครั้ง เวลาที่เราใส่เสื้อผ้าตามกระแสแฟชั่นไปวัดทีไร ถึงได้ถูกคุณปู่คุณย่าให้ไปเปลี่ยนชุดขาวใหม่ทุกครั้ง วันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกท่านค่ะ

ทำไมถึงต้องใส่ชุดขาวเข้าวัด

การแต่งกายเข้าวัดเพื่อไปทำบุญตามวาระนั้น เราควรแต่งตายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสุภาพเรียบร้อยก็ได้เช่นกัน แต่อย่าลืมว่าการที่เราเข้าวัดก็เพื่อไปสั่งสมบุญให้กับตัวของเราเอง และวัดเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่สำคัญในการปลูกฝังพระธรรม คือ ทาน ศีล ภาวนา ให้แก่ประชาชน จึงทำให้การแต่งชุดขาวไปวัดเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการแต่งชุดขาวของเรานั้นจะเป็นสิ่งแรกที่บ่งบอกว่า ตัวเราเองให้เกียรติและมีความเคารพกับสถานที่มากแค่ไหน และการใส่ชุดขาวไปวัดทำให้ตัวเรามีจิตใจที่สงบ เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญตลอดเวลา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเข้าถึงธรรมอย่างง่าย ๆ อีกด้วย

ในทางตรงกันข้าม หากเราแต่งกายด้วยเสื้อผ้าตามแฟชั่น แทนที่ใจของเราจะเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญ มีจิตที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำ ใจเราก็อาจจะไปเกาะเกี่ยวอยู่กับชุด การแต่งกายต่าง ๆ กลับกลายเป็นการสร้างกิเลสขึ้นมา ท้ายที่สุดบุญก็ตก ๆ หล่น ๆ แทนที่เราจะได้บุญอย่างเต็มที่ก็ได้บุญกลับบ้านไปคนละเล็กคนละน้อยเท่านั้น

ประโยชน์ของการแต่งกายชุดขาวเข้าวัด

  1. ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  2. ทำให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม
  3. ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
  4. ทำให้เป็นคนที่น่ารัก น่าเคารพ น่าเกรงใจ
  5. ทำให้เป็นผู้ที่ได้เกิดในตระกูลสูง
  6. ทำให้มีบุญได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา
  7. ทำให้เกิดสติ และมีความสำรวมระวังยิ่งๆ ขึ้นไป
  8. ทำให้มีจิตใจผ่องแผ้ว สามารถเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย
  9. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

ทั้งนี้ ถ้าเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกจะพบว่า การใส่ชุดขาวเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ก็ควรรักษาธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามนี้ให้สืบต่อไปจนถึงคนรุ่นหลังด้วย เพราะหากทุกคนร่วมใจกันแต่งชุดขาวเหมือน ๆ กัน ก็จะเกิดความเป็นระเบียบ เรียบง่าย มีใจเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญ เกิดบรรยากาศในการปฏิบัติธรรม แล้วเมื่อใครพบเห็น ก็จะทำให้เขาอยากประพฤติปฏิบัติตามไปด้วย

ศิรินันท์มงคล เราจัดจำหน่าย ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม หลากหลายไซส์ทั้งของผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมของศิรินันท์มงคล นั้นทำการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการเลือกใช้วัตถุดิบ ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ของศิรินันท์มงคลมีการตัดเย็บดี มีคุณภาพ สะอาดเรียบร้อย จึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม จากศิรินันท์มงคล

ศิรินันท์มงคล เราคือผู้จัดจำหน่ายสังฆทานหลากหลายรูปแบบให้คุณ ชุดสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้นจัดตกแต่งสังฆทานด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในสังฆทานที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการทำบุญนอกจากคนถวายสังฆทานจะได้รับบุญแล้วพระสงฆ์ก็สามารถได้ประโยชน์จากการใช้สอยสิ่งของในชุดสังฆทานที่นำไปถวายสังฆทานได้ด้วย

ด้วยเหตุนี้ศิรินันท์มงคลจึงใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพรวมถึงรูปแบบของสังฆทานที่ออกแบบให้ดูสวยงามปราณีตในแบบฉบับของศิรินันท์มงคลจึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจจากพุทธศาสนิกชนในการเลือกใช้บริการสังฆทานออนไลน์จากศิรินันท์มงคล

ศิรินันท์มงคลยังมีชุดสังฆทานตามใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของศิรินันท์มงคลที่คุณลูกค้าสามารถเลือกสินค้าสิ่งของในสังฆทานและรูปแบบการห่อสังฆทานด้วยตนเองโดยเราศิรินันท์มงคล เชื่อว่าคุณก็อยากจะเลือกสินค้าใส่ในสังฆทานได้ตามใจตัวเองเพื่อในการไปทำบุญถวายสังฆทานหรืออยากจะอุทิศส่วนบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรตามความต้องการได้เลย

สามารถสั่ง ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ชุดปฏิบัติธรรมชาย ชุดปฏิบัติธรรมหญิง ชุดขาวชาย ชุดขาวหญิง ชุดขาวเด็ก และ สังฆทาน ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.Website: www.sirinanmongkol.com

2.E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

3.Line ID : @sirinanmongkol

4.Tel : 086-335-3642