ธูป จากร้านศิรินันท์มงคล

ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปใหญ่ จำนวนธูป จุดธูป ธูปก้านยาว ขายธูป สังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ศิรินันท์มงคล

ธูป

เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสักการบูชาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเพื่อบูชาเทพเจ้าหรือทำให้เทพเจ้าพอใจด้วยของหอม ในอดีตธูปทำจากเนื้อไม้หอม (Aromatic wood) หลายชนิด เช่น ไม้จันทน์ขาว (Sandalwood) จันทน์เทศ (Nutmeg) กำยาน (Gum Benzoin เป็นยางไม้หอมชนิดหนึ่ง) ไม้กฤษณา (Agar wood) กันเกรา (Tembusu) หรือต้นบง หรือโกวบั๊วะ (นำมาผสมน้ำเพื่อให้เนื้อผงธูปเหนียว พอที่จะฟั่นเป็นธูปได้) บดเนื้อไม้ให้เป็นผงละเอียด นำมาเป็นวัตถุดิบในการทำธูป

ธูปไทยในอดีตที่ผลิตจากไม้หอม มีลักษณะคล้ายธูปจีนโบราณ (วัฒนธรรมและการทำธูปในไทย สืบทอดมาจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการค้าในอดีต) และเนื่องจากตัววัตถุดิบเป็นไม้หอม ควันธูปค่อนข้างละเอียด ไม่ระคายเคืองจมูกและตา

ปัจจุบัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ประกอบกับวัตถุดิบที่แพงขึ้น ไม้หอมต่างๆที่นำมาผลิตธูปเริ่มมีราคาแพง ผู้ผลิตส่วนใหญ่ จึงเปลี่ยนมาใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราแทน เนื่องจากมีราคาถูกกว่า และมีสีขาวนวลเหมือนไม้จันทน์ขาว ลักษณะเป็นผงละเอียด ขึ้นรูปได้ง่าย แล้วจึงนำมาผสมน้ำหอม เรียกว่า “ธูปหอม” เมื่อนำมาจุดจะให้ควันและกลิ่นหอม

ลักษณะของธูปบูชาพระ
ปกติมีความยาว 13 นิ้วโดยประมาณ ก้านธูปชุบสีแดง ตัวธูปสีขาวนวล เวลาจุดประมาณ 40 – 45 นาที นอกจากนี้ยังมีธูปหอมที่เป็นสีประจำวัน มี 7 วัน 8 สี ตามความเชื่อของพราหม์ คือ

  • วันอาทิตย์ – สีแดง
  • วันจันทร์ – สีเหลือง
  • วันอังคาร – สีชมพู
  • วันพุธ (กลางวัน) – สีเขียว
  • วันพุธ (กลางคืน) – สีดำ (ราหู)
  • วันพฤหัสบดี – สีส้ม
  • วันศุกร์ – สีฟ้า
  • วันเสาร์ – สีม่วง

จำนวนธูปที่ใช้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

1.พระพุทธรูป จุดธูป 3 ดอก แทนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
2.พระสงฆ์ จุดธูป 3 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
3.พระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์บรรลุธรรม จุดธูป 9 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
4.พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ขอพร จุดธูป 9 ดอก
5.พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอพรจุดธูป 9 ดอก
6.พระแม่อุมาเทวี ขอพรจุดธูป 9 ดอก (องค์เทพองค์พรหม)
– บน จุดธูป 39 ดอก
– บวงสรวง จุดธูป 16 ดอก
7.ปู่ฤาษี ขอพรจุดธูป 9 ดอก
8.พระภูมิเจ้าที่
– เทพ จุดธูป 9 ดอก
– เทวดาธรรมดา จุดธูป 5 ดอก
– ผี จุดธูป 1 ดอก
9.กุมารทอง
– จากวัด จุดธูป 5 ดอก
– วิญญาณลูก จุดธูป 1 ดอก
10.ไหว้บรรพบุรุษ จุดธูป 1 ดอก
11.ว่านมงคลกาหลง จุดธูป 5 ดอก
12.พระแม่นางกวัก จุดธูป 9 ดอก

จำนวนของการจุดธูป

ธูป 1 ดอก : เป็นเรื่องของการเน้นหรือเจาะจง ในเรื่องที่เกี่ยวกับผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น เช่น การจุดไหว้เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน
ธูป 2 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณ และการปักธูปบนอาหาร
ธูป 3 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ธูป 4 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา
ธูป 5 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา คุณมารดา และครูบาอาจารย์
ธูป 6 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุกำลังไฟ (คนที่เกิดวันอาทิตย์) ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา
ธูป 7 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ (ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่) ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว
ธูป 8 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการเสริมดวง (คนที่เกิดวันอังคาร)
ธูป 9 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสักการบูชาเทพ เจ้าป่า เจ้าเขา หรือ รุกขเทวดาศาลพระภูมิ ศาลเทพ
ธูป 10 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันเสาร์)
ธูป 11 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูง
ธูป 12 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาพระราหู ใช้ในการสวดเสริมดวง (คนที่เกิดวันพุธกลางคืน)
ธูป 13 ดอก : ไม่นิยมจุด
ธูป 14 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาคุณพระสงฆ์ เช่น การจุดบูชาสักการะรูปปั้นพระสงฆ์
ธูป 15 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันจันทร์)
ธูป 16 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาเทพชั้นสูง เช่น บูชาพรหม ฯลฯ (ใช้จุดกลางแจ้ง จุดธูปเทพเทวดา ทั้งสิบหกชั้นฟ้าด้วย)
ธูป 17 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับธาตุ ใช้ในการเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันพุธ)
ธูป 18 ดอก : ไม่นิยมจุด
ธูป 19 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจุดบูชาครู และใช้ในการเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันพฤหัสบดี)
ธูป 20 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสวดเสริมดวงชะตา
ธูป 21 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่ธรณี (ใช้ในพิธีเบิกพระแม่ธรณี) และการสวดเสริมดวงชะตา (คนที่เกิดวันศุกร์)
ธูป 32 ดอก : ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ (การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 1 โลกมนุษย์)
ธูป 38 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระธรรม
ธูป 39 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระแม่โพสพ
ธูป 56 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณพระพุทธเจ้า
ธูป 108 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมสวดเสริมดวงชะตา และบูชาสิ่งสูงสุดทั่วโลกทุกชั้นฟ้า

จำหน่ายธูปจีน ธูปจีนไหว้พระ ธูปจีนคุณภาพดี ราคาธูปจีน ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปใหญ่ จำนวนธูป จุดธูป ธูปก้านยาว ขายธูป สังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ศิรินันท์มงค
ธูปจีน
ธูปไต้หวัน ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปใหญ่ จำนวนธูป จุดธูป ธูปก้านยาว ขายธูป สังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ศิรินันท์มงค
ธูปไต้หวัน
ธูปดอกใหญ่ ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปใหญ่ จำนวนธูป จุดธูป ธูปก้านยาว ขายธูป สังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ศิรินันท์มงค
ธูปดอกใหญ่
ธูปไร้ควัน ธูปดอกใหญ่ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปใหญ่ จำนวนธูป จุดธูป ธูปก้านยาว ขายธูป สังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ศิรินันท์มงคล
ธูปไร้ควัน
ธูปเวียดนาม ธูปไร้ควัน ธูปดอกใหญ่ ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปใหญ่ จำนวนธูป จุดธูป ธูปก้านยาว ขายธูป สังฆทาน ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์ ศิรินันท์มงคล
ธูปเวียดนาม

ศิรินันท์มงคล จัดจำหน่าย ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปดอกใหญ่ หลากหลายรูปแบบ ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปดอกใหญ่ ของศิรินันท์มงคลนั้นทำการผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการเลือกใช้ ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปดอกใหญ่ ที่ดีและปลอดภัยนั้นมีความสำคัญมาก จึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจจากพุทธศาสนิกชนในการเลือกใช้บริการ ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปดอกใหญ่ จากศิรินันท์มงคล

ศิรินันท์มงคล เราคือผู้จัดจำหน่ายสังฆทานหลากหลายรูปแบบให้คุณ ชุดสังฆทานของศิรินันท์มงคลนั้นจัดตกแต่งสังฆทานด้วยความประณีตและคัดสรรสิ่งของในสังฆทานที่มีคุณภาพ เพราะทางศิรินันท์มงคลเข้าใจและใส่ใจเสมอว่าการทำบุญนอกจากคนถวายสังฆทานจะได้รับบุญแล้วพระสงฆ์ก็สามารถได้ประโยชน์จากการใช้สอยสิ่งของในชุดสังฆทานที่นำไปถวายสังฆทานได้ด้วยด้วยเหตุนี้ศิรินันท์มงคลจึงใส่ใจในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพรวมถึงรูปแบบของสังฆทานที่ออกแบบให้ดูสวยงามปราณีตในแบบฉบับของศิรินันท์มงคลจึงทำให้ศิรินันท์มงคลได้รับความไว้วางใจจากพุทธศาสนิกชนในการเลือกใช้บริการสังฆทานออนไลน์จากศิรินันท์มงคล

สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปดอกใหญ่  สังฆทาน สังฆภัณฑ์ 

สามารถสั่ง ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปหอม ธูปก้านยาว สังฆทาน  สังฆภัณฑ์ ผ่านได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

1.สั่ง ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปดอกใหญ่  สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่านหน้าเว็บไซต์: www.sirinanmongkol.com

2.สั่ง ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปดอกใหญ่  สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่าน E-mail : sirinanmongkol2017@gmail.com

3.สั่ง ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปดอกใหญ่  สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่าน Line ID : @sirinanmongkol

4.สั่ง ธูป ธูปไร้ควัน ธูปจีน ธูปเวียดนาม ธูปไต้หวัน ธูปหอม ธูปดอกใหญ่  สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ผ่านโทรศัพท์ : 086-335-3642