side-area-logo
ผ้าคลุมศพ ผ้าแพร ผ้าไหมแก้ว ผ้าตาดเงิน ผ้าตาดทอง ขายผ้าคลุมศพ ผ้าห่มแพร ตาดเงิน ตาดทอง ศิรินันท์มงคล
ผ้าแพร

ผ้าแพร เป็นผ้าที่มีเนื้อลื่น เรียบเป็นมัน เนื้อหนาหรือบางก็ได้ เดิมทอด้วยใยไหม ปัจจุบันอาจทอด้วยใยประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายไหมหรือผ้าแพรเทียมสีสันจะสดสวย เนื้อผ้าเงา ไม่ค่อยยับ สีไม่ตก ศิรินันท์มงคลนำผ้าแพรคุณภาพดีเยี่ยม พร้อมสีสันหลากหลายคัดสรรมา เพื่อใช้ผ้าแพรคลุมศพหรือใช้ทดแทนผ้าห่มให้กับผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย โดยในการทำพิธีทางญาติจะต้องมีผ้าคลุมศพให้ผู้ที่จากไปก่อนจะนำไปทำพิธีอื่นต่อไป