side-area-logo
ผ้าคลุมศพ ผ้าแพร ผ้าไหมแก้ว ผ้าตาดเงิน ผ้าตาดทอง ขายผ้าคลุมศพ ผ้าห่มแพร ตาดเงิน ตาดทอง ศิรินันท์มงคล
ผ้าตาด

ผ้าตาดเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมควบกับเงินแล่งทองแล่งจำนวนเท่า ๆ กัน มาทอสลับกับไหมสีทองก็จะเรียกว่า “ตาดทอง” แต่ถ้าหากทอสลับกับไหมสีเงินก็จะเรียกว่า “ตาดเงิน” มีลักษณะเป็นผ้าทอไหมเนื้อดีบางเบามันวาว ทำให้เกิดแสงระยิบระยับเวลาแสงต้องบนผ้า ศิรินันท์มงคลเรามีผ้าตาด ผ้าตาดทอง ผ้าตาดเงิน ให้ท่านเลือกซื้อในการทำพิธีโดยใช้คลุมศพหรือใช้ทดแทนผ้าห่มให้กับผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย

 

ผ้าตาดเงิน

ผ้าตาดเงิน

ราคา 1500 บาท

ผ้าตาดทอง

ผ้าตาดทอง

ราคา 1500 บาท