ผ้าตาด

ผ้าตาด ผ้าตาดทอง ผ้าตาดเงิน ตาดเงิน ตาดทอง ผ้าตาดทองคลุมศพ จำหน่ายผ้าตาดคลุมศพ

ผ้าตาด

ผ้าตาด เป็นผ้าที่ทอด้วยไหมควบกับเงินแล่งทองแล่งจำนวนเท่า ๆ กัน มาทอสลับกับไหมสีทองก็จะเรียกว่า “ตาดทอง” แต่ถ้าหากทอสลับกับไหมสีเงินก็จะเรียกว่า “ตาดเงิน” มีลักษณะเป็นผ้าทอไหมเนื้อดีบางเบามันวาว ทำให้เกิดแสงระยิบระยับเวลาแสงต้องบนผ้า ศิรินันท์มงคลเรามี ผ้าตาด ผ้าตาดทอง ผ้าตาดเงิน ให้ท่านเลือกซื้อในการทำพิธีโดยใช้คลุมศพหรือใช้ทดแทนผ้าห่มให้กับผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย