น้ำอบ สังฆทาน จำหน่ายสังฆทาน สังฆทานราคาถูก สังฆทานทำบุญ
น้ำอบไทย

น้ำอบไทย เป็นน้ำที่อบด้วยควันกำยานหรือเทียนอบ (ทำจากผิวมะกรูด กำยาน น้ำตาลแดง ขี้ผึ้ง และจันทร์เทศ) แล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอม มีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนๆ มีความแตกต่างจากน้ำหอมหรือน้ำอบฝรั่ง ทั้งลักษณะของกลิ่นและขบวนการผลิต ปัจจุบันความนิยมของคนรุ่นใหม่ต่อน้ำอบไทย ในลักษณะของเครื่องประทินผิวหรือเครื่องสำอางลดน้อยลงมาก แต่น้ำอบไทยก็ยังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับสังคมไทยเพราะจะนำไปใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส งานสงกรานต์ งานขึ้นปีใหม่ สรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และใช้ในงานศพ เป็นต้น ซึ่งการใช้น้ำอบไทยในงานประเพณีต่างๆ เป็นเครื่องแสดงถึงการสืบทอดวัฒนธรรม และเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสังคมไทย

 

bannerติดต่อ จัดชุดสังฆทาน สังฆทานหลายรูปแบบ ถวายสังฆทาน ซื้อสังฆทาน ร้านสังฆทานสังฆทานราคาถูก สังฆทานพรีเมี่ยม ร้านขายสังฆทาน ศิรินันท์มงคล