side-area-logo

ธูป

Sirinanmongkol

ธูปเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชา ซึ่งธูปไทยในอดีตที่ผลิตจากไม้หอมมีลักษณะคล้ายธูปจีนโบราณ
วัตถุดิบเป็นไม้หอมควันธูปค่อนข้างละเอียด ปัจจุบันไม้หอมต่างๆที่นำมาผลิตธูปมีราคาแพงผู้ผลิตจึงเปลี่ยนมาใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราแทนเนื่องจากมีราคาถูกกว่า
และมีสีขาวนวลเหมือนไม้จันทน์ขาว
ลักษณะเป็นผงละเอียด ขึ้นรูปได้ง่าย แล้วนำมาผสมน้ำหอม เมื่อนำมาจุดจะให้ควันและกลิ่นหอม
โดยทางศิรินันท์มงคลมีการจำหน่ายธูป 5 รูปแบบ มีตั้งแบบพรีเมี่ยมและแบบธรรมดา
อาทิเช่น ธูปจีน ธูปไต้หวัน ธูปเวียดนาม ธูปหอม และธูปไร้ควัน เป็นต้น