side-area-logo
ตัวอย่างชุดขาว

ชุดขาวของผู้หญิงหรือชุดปฏิบัติธรรมของผู้หญิง
ใช้ใส่สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือใส่ทำพิธีกรรมต่าง ๆ
โดยศิรินันท์มงคลมีการจำหน่ายชุดขาวของผู้หญิงหรือชุดปฏิบัติธรรมของผู้หญิงหลายขนาดให้ท่านได้เลือก

ชุดขาว ไซส์ S
ชุดขาวผู้ใหญ่หญิง Size S
 • ขนาดรอบอก 40 นิ้ว
 • ความกว้างของสะโพก 45 นิ้ว
 • ความยาวเสื้อ 24 นิ้ว
 • กางเกงยาว 35 นิ้ว

ราคา 400 บาท

ชุดขาว ไซส์ M
ชุดขาวผู้ใหญ่หญิง Size M
 • ขนาดรอบอก 42 นิ้ว
 • ความกว้างของสะโพก 46 นิ้ว
 • ความยาวเสื้อ 25 นิ้ว
 • กางเกงยาว 36 นิ้ว

ราคา 400 บาท

ชุดขาว ไซส์ L
ชุดขาวผู้ใหญ่หญิง Size L
 • ขนาดรอบอก 48 นิ้ว
 • ความกว้างของสะโพก 48 นิ้ว
 • ความยาวเสื้อ 26 นิ้ว
 • กางเกงยาว 38 นิ้ว

ราคา 400 บาท

ชุดขาว ไซส์ XL
ชุดขาวผู้ใหญ่หญิง Size XL
 • ขนาดรอบอก 52 นิ้ว
 • ความกว้างของสะโพก 50 นิ้ว
 • ความยาวเสื้อ 28 นิ้ว
 • กางเกงยาว 39 นิ้ว

ราคา 400 บาท

ชุดขาว ไซส์ 4XL
ชุดขาวผู้ใหญ่หญิง Size 4XL
 • ขนาดรอบอก 62 นิ้ว
 • ความกว้างของสะโพก 57 นิ้ว
 • ความยาวเสื้อ 30 นิ้ว
 • กางเกงยาว 43 นิ้ว

ราคา 450 บาท