side-area-logo
ชุดขาวเด็ก

ชุดขาวของเด็กหรือชุดปฏิบัติธรรมของเด็ก
ใช้ใส่สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือใส่ทำพิธีกรรมต่าง ๆ โดยศิรินันท์มงคลมีการจำหน่ายชุดขาวของเด็กหรือชุดปฏิบัติธรรมของเด็กหลายขนาดให้ท่านได้เลือก

 

ชุดขาว

ชุดขาวเด็ก Size S

ราคา 350 บาท

ชุดขาว

ชุดขาวเด็ก Size M

ราคา 350 บาท

ชุดขาว

ชุดขาวเด็ก Size L

ราคา 350 บาท

ชุดขาว

ชุดขาวเด็ก Size XL

ราคา 350 บาท