สังฆทานเติมบุญ

 สังฆทานเติมบุญ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ทันสมัยเราศิรินันท์มงคลมีบริการจัดสังฆทานชุดเติมบุญแบบพรีเมี่ยมไม่เหมือนใคร

ด้วยรูปแบบที่สวยงามและมีสไตล์การจัดในฉบับของศิรินันท์มงคล โดยสังฆทานชุดเติมบุญของเรานั้นมีหลากหลายรูปแบบ

ให้กลุ่มลูกค้าได้เลือกถึง 4 แบบคือ สังฆทานชุดเติมบุญมั่ง , สังฆทานชุดเติมบุญมี , สังฆทานชุดเติมบุญศรี , สังฆทานชุดเติมบุญสุข

เป็นต้น ทั้งนี้การจัดที่ไม่เหมือนใครจะเป็นจุดเด่นในสังฆทานชุดเติมบุญเพราะสินค้าในสังฆทานล้วนดีมีคุณภาพดี

เพราะเราเข้าใจถึงคุณลูกค้าในการนำสังฆทานไปถวายพระสงฆ์ก็อยากจะให้สินค้าที่ท่านนำไปถวายสามารถใช้งานได้