ผ้าไหมแก้ว

 ผ้าไหมแก้ว คือ ผ้าที่ใช้คลุมศพหรือใช้ทดแทนผ้าห่มให้กับผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย

โดยผ้าไหมแก้วใช้ในการทำพิธีทางญาติจะต้องมีผ้าคลุมศพให้ผู้ที่จากไปก่อนจะนำไปทำพิธีอื่นต่อได้