side-area-logo

ผ้าไหมแก้ว

Sirinanmongkol

 ผ้าไหมแก้ว เป็นผ้าที่ใช้คลุมศพหรือใช้ทดแทนผ้าห่มให้กับผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย โดยผ้าไหมแก้วใช้ในการทำพิธีทางญาติจะต้องมีผ้าคลุมศพให้ผู้ที่จากไปก่อนจะนำไปทำพิธีอื่นต่อไป