ผ้าแพร

 ผ้าแพร คือ ผ้าที่ใช้คลุมศพหรือใช้ทดแทนผ้าห่มให้กับผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย

โดยผ้าคลุมศพนั้นจะมีหลากหลายชนิด เช่น ผ้าห่มแพร , ผ้าตาด , ผ้าไหม , ไหมแก้ว เป็นต้น

ในการทำพิธีทางญาติจะต้องมีผ้าคลุมศพให้ผู้ที่จากไปก่อนจะนำไปทำพิธีอื่นต่อได้