side-area-logo
ผ้าคลุมศพ ผ้าแพร ผ้าไหมแก้ว ผ้าตาดเงิน ผ้าตาดทอง ขายผ้าคลุมศพ ผ้าห่มแพร ตาดเงิน ตาดทอง ศิรินันท์มงคล

ผ้าแพร

Sirinanmongkol

 ผ้าแพร เป็นผ้าที่มีเนื้อลื่น เรียบเป็นมัน เนื้อหนาหรือบางก็ได้ เดิมทอด้วยใยไหม
ปัจจุบันอาจทอด้วยใยประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายไหมหรือผ้าแพรเทียม
สีสันจะสดสวย เนื้อผ้าเงา ไม่ค่อยยับ สีไม่ตก
ศิรินันท์มงคลนำผ้าแพรคุณภาพดีเยี่ยม พร้อมสีสันหลากหลายคัดสรรมา
เพื่อ
ใช้ผ้าแพรคลุมศพหรือใช้ทดแทนผ้าห่มให้กับผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย
โดยในการทำพิธีทางญาติจะต้องมีผ้าคลุมศพให้ผู้ที่จากไปก่อนจะนำไปทำพิธีอื่นต่อไป