side-area-logo

ผ้าแพร

Sirinanmongkol

 ผ้าแพร เป็นผ้าที่ใช้คลุมศพหรือใช้ทดแทนผ้าห่มให้กับผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย

โดยผ้าคลุมศพนั้นจะมีหลากหลายชนิด เช่น ผ้าแพร , ผ้าตาด , ผ้าไหม , ผ้าไหมแก้ว เป็นต้น

ในการทำพิธีทางญาติจะต้องมีผ้าคลุมศพให้ผู้ที่จากไปก่อนจะนำไปทำพิธีอื่นต่อไป