side-area-logo

ผ้าต่วน

Sirinanmongkol

 การบุภายในหีบศพด้วยผ้าต่วนนั้น เรามีผ้าต่วน 2 แบบให้เลือกให้กับคนที่ท่านรักในวาระสุดท้ายเพื่อให้หลับสบายที่สุด

ผ้าต่วนธรรมดาและผ้าต่วนบุฟองน้ำ มีให้เลือก 2 สีคือ สีชมพู และสีครีม พร้อมทั้งหมอนและระบายในชุด