side-area-logo
ผ้าคลุมศพ ผ้าแพร ผ้าไหมแก้ว ผ้าตาดเงิน ผ้าตาดทอง ขายผ้าคลุมศพ ผ้าห่มแพร ตาดเงิน ตาดทอง ศิรินันท์มงคล

ผ้าตาด

Sirinanmongkol

ผ้าตาด เป็นผ้าที่ทอด้วยไหมควบกับเงินแล่งทองแล่งจำนวนเท่า ๆ กัน
คำว่าทองแล่งนี้หมายถึงแผ่นเงินที่รีดแผ่ให้บางแล้วผ่าให้เป็นเส้นๆ เป็นอย่างเดียวกับเส้นตอกแล้วนำมาทอสลับกับไหมสีต่าง ๆ
ผ้าตาดมีหลายชนิด ถ้าใช้ไหมสีทองก็จะเรียกว่า “ตาดทอง” มีลักษณะเป็นผ้าทอไหมเนื้อดีบางเบามันวาว

ควบกับเส้นไหมหุ้มทองแล่งหรือเงินแล่ง ทำให้เกิดแสงระยิบระยับเวลาแสงต้องบนผ้า
โดยผ้าตาดคลุมศพของศิรินันท์มงคลนั้นจะมี 2 แบบ คือ ผ้าตาดเงิน และผ้าตาดทอง ให้ท่านเลือกซื้อในการทำพิธี
โดยใช้คลุมศพหรือใช้ทดแทนผ้าห่มให้กับผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย
ทางญาติจะต้องมีผ้าคลุมศพให้ผู้ที่จากไปก่อนจะนำไปทำพิธีอื่นต่อไป

 

 

สินค้าแนะนำ

Sirinanmongkol