side-area-logo

ชุดผ้าดิบ

Sirinanmongkol

 ศิรินันท์มงคลของเรามีสินค้าผ้าดิบ จำหน่ายในการนำไปประกอบพิธีกรรมต่างๆ ผ้าดิบของเราเป็นเนื้อผ้าที่ดีมีระดับพรีเมี่ยม

และเรายังมีอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของชุดผ้าดิบแบบครบวงจร