ผ้าคลุมศพ

 ผ้าแพร่คลุมศพ เป็นอีกหนึ่งอย่างในการทำพิธีในวันแรกจะต้องมีผ้าแพร่คลุมศพให้กับผู้ที่จากไปโดยนำผ้าแพร่มาคลุมศพ

ก่อนจะนำทำพิธีรถน้ำศพให้แก่ท่าน ฉะนั้นแล้วเรามีสินค้าผ้าแพร่คลุมศพให้คุณได้เลือกมากมายหลายรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็น ผ้าแพร่ , ไหมแก้ว , ผ้าตาดเงิน , ผ้าตาดทอง เป็นต้น