side-area-logo
ผ้าคลุมศพ ผ้าแพร ผ้าไหมแก้ว ผ้าตาดเงิน ผ้าตาดทอง ขายผ้าคลุมศพ ผ้าห่มแพร ตาดเงิน ตาดทอง ศิรินันท์มงคล

ผ้าคลุมศพ

Sirinanmongkol

 ผ้าคลุมศพ เป็นสินค้าหนึ่งของศิรินันท์มงคล
ผ้าคลุมศพจะใช้ในการทำพิธีในวันแรก ซึ่งจะต้องมีผ้าคลุมศพให้กับผู้ที่จากไปโดยนำผ้ามาคลุมศพ
ก่อนจะนำทำพิธีรดน้ำศพให้แก่ท่าน ศิรินันท์มงคลจัดจำหน่ายผ้าคลุมศพให้คุณได้เลือกมากมายหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็น ผ้าแพรหรือผ้าห่มแพร , ผ้าไหมแก้ว , ผ้าตาดเงิน , ผ้าตาดทอง เป็นต้น