น้ำอบไทย

 น้ำอบไทย คือน้ำที่อบด้วยควันกำยาน หรือเทียนอบ

(ทำจากผิวมะกรูด กำยาน น้ำตาลแดง ขี้ผึ้ง และจันทร์เทศ)

และน้ำมาปรุงด้วยเครื่องหอม มีสักษระเป็น น้ำใสสีเหลืองอ่อนๆ

ซึ่งมีความแตกต่างจากน้ำหอม หรือน้ำอบฝรั่ง

ทั้งลักษณะของกลิ่นและขบวนการผลิต

ปัจจุบันความนิยมของคนรุ่นใหม่ต่อน้ำอบไทย

ในลักษณะของเครื่องประทินผิวหรือ

เครื่องสำอางลดน้อยลงมาก แต่น้ำอบไทยก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ

และจำเป็นสำหรับสังคมไทยเพราะจะนำไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆ

เช่น งานมงคลสมรส งานสงกรานต์งานขึ้นปีใหม่ สรงน้ำพระ

การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และใช้ในงานศพ เป็นต้น

ซึ่งการใช้น้ำอบไทยในงานประเพณีต่างๆ

เป็นเครื่องแสดงถึงการสืบทอดวัฒนธรรม

และเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสังคมไทย