ธูปไร้ควัน

 ธูปไร้ควัน เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาพิธีทางศาสนา ธูปไร้ควันจะไม่ทำให้แสบตาเหมาะสำหรับจุดในห้องแอร์

ธูปหอมไร้ควัน โดยศิรินันท์มงคลมีการจำหน่าย