side-area-logo

ธูปไต้หวัน

Sirinanmongkol

 ธูปไต้หวันเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาพิธีทางศาสนา

ธูปไต้หวันจะไม่คอยมีควันมากเท่าไหร่และลักษณะของธูปจะเป็นทรงยาวเรียวเล็กเหมาะกับการใช้งาน

โดยศิรินันท์มงคลมีจัดจำหน่าย