ธูปเวียดนาม

ธูปเวียดนามมีไว้สักการบูชาทางศาสนาและสามารถนำมาประกอบพิธีกรรมต่างๆได้
ธูปเวียดนามจะใช้ผงที่ทำมาจากไม้มาขึ้นรูป ลักษณะของธูปจะเป็นทรงเรียวยาว
เหมาะสำหรับธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทำไปประกอบพิธิ โดยสิรินันท์มงคลมีธูปเวียดนามคุณภาพสูงจัดจำหน่าย