side-area-logo

ธูปเวียดนาม

Sirinanmongkol

ธูปเวียดนามมีไว้สักการะบูชาทางศาสนาและสามารถนำมาประกอบพิธีกรรมต่างๆได้
ธูปเวียดนามจะใช้ผงที่ทำมาจากไม้มาขึ้นรูป ลักษณะของธูปจะเป็นทรงเรียวยาว
เหมาะสำหรับธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทำไปประกอบพิธี โดยศิรินันท์มงคลมีธูปเวียดนามคุณภาพสูงจัดจำหน่าย