side-area-logo

ธูปหอม

Sirinanmongkol

ธูปหอมมีไว้สักการะบูชาทางศาสนาและนำมาประกอบพิธีกรรมต่างๆ
ธูปหอมจะมีควันที่มีกลิ่นหอมต่างจากธูปทั่วไป เป็นธูปทรงเรียวยาว
โดยศิรินันท์มงคลมีธูปหอมคุณภาพสูงจัดจำหน่าย