ธูปหอม

 ธูปหอมมีไว้สักการบูชาทางศาสนาและสามารถนำมาประกอบพิธีกรรมต่างๆได้
ธูปหอมจะมีควันที่มีกลิ่นหอมต่างจากธูปทั่วไป ลักษณะของธูปจะเป็นทรงเรียวยาว
เหมาะสำหรับคนที่ต้องการไม่ชอบกลิ่นของธูปทั่วไป โดยสิรินันท์มงคลมีธูปหอมคุณภาพสูงจัดจำหน่าย