side-area-logo

ธูปจีน

Sirinanmongkol

ธูปจีนเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาทางศาสนาและสามรถนำมาประกอบพิธีกรรมต่างๆได้

ธูปจีนจะมีควันน้อยกว่าธูปธรรมดาและลักษณะของธูปจะเป็นทรงยาวเรียว

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการควันธูปน้อยกว่าธูปธรรมดา โดยศิรินันท์มงคลมีธูปจีนคุณภาพสูงจัดจำหน่าย