ธูปจีน

ธูปจีนเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาทางศาสนาและสามรถนำมาประกอบพิธีกรรมต่างๆได้

ธูปจีนจะมีควันน้อยกว่าธูปธรรมดาและลักษณะของธูปจะเป็นทรงยาวเรียว

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการควันธูปน้อยกว่าธูปธรรมดา โดยสิรินันท์มงคลมีธูปจีนคุณภาพสูงจัดจำหน่าย