ชุดสวดศพ

ศิรินันท์มงคลขอเสนอชุดสวดศพที่มีสิ่งของจำเป็นจะต้องใช้ในพิธีสวดศพ ประกอบไปด้วย

1.ธูปก้านยาว 1 ชุด

2.ธูปเล็ก 1 แพ็ค

3.เทียนเบอร์ 3  1 กล่อง

4.เทียนเบอร์ 6 1 กล่อง

5.ธูปเทียนถวายพระ 4 กล่อง

6.ดอกไม้ปลอม 4 ชุด

7.น้ำมันก๊าด 250 cc.

ชุดสวดศพและอุปกรณ์อื่นๆ