side-area-logo

ชุดผ้าดิบหญิง

Sirinanmongkol

 ศิรินันท์มงคลของเรามีสินค้าชุดผ้าดิบหญิงจำหน่าย เพื่อใช้ในการนำไปประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีกงเต๊ก 
ชุดผ้าดิบของเรานั้นเป็นเนื้อผ้าดิบที่ดีระดับพรีเมี่ยมและทางศิรินันท์มงคลยังมีอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของชุดผ้าดิบแบบครบวงจร