side-area-logo

ชุดขาวเด็ก

Sirinanmongkol

ชุดขาวของเด็กหรือชุดปฏิบัติธรรมของเด็ก
ใช้ใส่สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรือใส่ทำพิธีกรรมต่าง ๆ
โดยศิรินันท์มงคลมีการจำหน่ายชุดขาวของเด็กหรือชุดปฏิบัติธรรมของเด็กหลายขนาดให้ท่านได้เลือก

 

 

ชุดขาวทำบุญ ชุดขาว ศิรินันท์มงคลเรามีชุดขาวทำบุญใช้สำหรับประกอบพิธี
ชุดขาวเด็ก Size S

ราคา 350 บาท

ชุดขาวทำบุญ ชุดขาว ศิรินันท์มงคลเรามีชุดขาวทำบุญใช้สำหรับประกอบพิธี
ชุดขาวเด็ก Size M

ราคา 350 บาท

ชุดขาวทำบุญ ชุดขาว ศิรินันท์มงคลเรามีชุดขาวทำบุญใช้สำหรับประกอบพิธี
ชุดขาวเด็ก Size L

ราคา 350 บาท

ชุดขาวทำบุญ ชุดขาว ศิรินันท์มงคลเรามีชุดขาวทำบุญใช้สำหรับประกอบพิธี
ชุดขาวเด็ก Size XL

ราคา 350 บาท