การจัดส่งสินค้า

 แจ้งการโอนเงินพร้อมสลิปการโอนเงิน

 แพ็คสินค้าและเตรียมจัดส่ง

 ส่งสินค้าถึงมือลูกค้าด้วย Grab Taxi

หมายเหตุ

อัตราการจัดส่ง จะคิดตามระยะทางจริงของแกร็บแท็กซี่

โดยเฉลี่ยอัตราตามระยะทางดังนี้

 

ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 35.00 บาท

ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 5.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 6.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 7.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.00 บาท

 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยติดต่อเรา

หมายเหตุ ค่าขนส่งสินค้าขึ้นอยู่ที่ Garb taxi