side-area-logo
ผ้าคลุมศพ ผ้าแพร ผ้าไหมแก้ว ผ้าตาดเงิน ผ้าตาดทอง ขายผ้าคลุมศพ ผ้าห่มแพร ตาดเงิน ตาดทอง ศิรินันท์มงคล

การจัดส่งสินค้า

Sirinanmongkol

แจ้งการโอนเงินพร้อมสลิปการโอนเงิน

แพ็คสินค้าและเตรียมจัดส่ง

ส่งสินค้าถึงมือลูกค้าด้วย Grab Taxi

อัตราการจัดส่ง จะคิดตามระยะทางจริงของแกร็บแท็กซี่
โดยเฉลี่ยอัตราตามระยะทางดังนี้

 

ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 35.00 บาท

ระยะทางเกินกว่า 1   กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 5.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 6.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 7.50 บาท

ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.00 บาท

 

*  หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยติดต่อเรา

** หมายเหตุ ค่าขนส่งสินค้าขึ้นอยู่ที่ Grab taxi